Εκδόσεις λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί σε λογαριασμούς Φιλοξενίας Linux, Φιλοξενίας Windows και WordPress με διαχείριση

Το λογισμικό που εγκαθιστούμε στον λογαριασμό φιλοξενίας σας εξαρτάται από τον τύπο φιλοξενίας που διαθέτετε.

Φιλοξενία Linux με cPanel

Στοιχείο Έκδοση
Apache 2.4.33
cURL 7.19.7
MySQL 5.6.47
PHP 5.6
7.0
7.1
7.2
7.3 (προεπιλογή)
7.4
PEAR 1.10.5
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.8.3
Python 2.6.6
Zend 3.2.0

Φιλοξενία Windows με Plesk

Πολιτική απορρήτου
Στοιχείο Έκδοση
MS Windows Server 2012/2012 R2
ASP 3.0 (VBScript έκδοση 5.8)
ASP.NET 2.0 (επιπλέον, υποστηρίζει τις εκδόσεις 3.0 και 3.5)
4.0 (επιπλέον, υποστηρίζει την έκδοση 4.5)
4.6.2
cURL 5.6.40 (PHP 5.6)
7.3.3 (PHP 7.3)
IIS 8.0/8.5
MSSQL Ευρώπη και Ασία: MSSQL 2014
Βόρεια Αμερική: MSSQL 2012 ή 2014
Starter Plesk μόνο: Δεν υποστηρίζεται MSSQL
MySQL 5.5.43
.NET Core 1
1.1
2.0
PHP 5.6 και 7.3