Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Έλεγχος του κόστους ανανέωσης του domain μου από την GoDaddy

You can check the cost of your domain renewals at any time through your GoDaddy account. The renewal cost that displays is for one year registration of the associated domain name. It doesn't include additional add-ons, such as Privacy and Ownership Protection.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. To the right of your domain list, select Edit Columns.
  3. Check the box next to Renewal Price and select OK.
  4. Review your domain renewal price in the Renewal Price column of your domain list.

Show me how

check renewal cost

Related steps

More info