Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

法執行当局による登録者情報の開示のリクエスト

GDPRのために、公開WHOISで開示されるデータは限定されています。特定の状況では、非公開のドメインに関する連絡先情報が法執行当局に提供されることがあります。

法執行当局のメンバーで、ドメインの情報のうち保護された国の下にある連絡先の完全な情報が必要な場合、whoisrequests@godaddy.com までメールでお問い合せください。アクセスのリクエストに関する手順を提供いたします。

ご注意:WHOISの結果のうち、登録者としてDomains By Proxyと表示されるドメインに関しては、Domain By Proxyの罰則付召喚令状に関する方針からこのリクエストを行う方法についてご覧ください。

有効なリクエストには、何が必要ですか?

リクエストには以下を含めてください。

  • ドメイン名
  • 機関の管轄地域
  • リクエストの正当性および法的目的を示すステートメント(提供された連絡先データは、正式な捜査に関連してのみ使用されることなど)
  • 弊社が求めることのあるアクセスに関する規約に対する同意

他の注意すべきアイテム

  • 開示のリクエストは、現在のドメイン連絡先のみに対するものです。この開示プロセスでは、過去の、またはアーカイブされた連絡先情報は提供しません。
  • 開示のリクエストには、確認対象の正確なドメイン名を含めなければなりません。このプロセスでは、部分一致のリクエストには対応いたしません。
  • 開示のリクエストには、各ドメインごとに確認および対応しています。このプロセスにより、複数の関連性のあるドメインや連絡先での検索結果を提供します。
  • 次の登録者、管理者または技術者名、住所、メールアドレス、および電話番号以外の連絡先情報を提供することはできません。

追加情報が必要な場合には、罰則付召喚令状に関する方針を参照してください。


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.