Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

向执法机构披露注册人信息的请求

由于 GDPR,公用 WHOIS 中显示的数据受限。在某些情况下,可以向执法机构提供非公用域名联系人信息。

如果您是执法部门的成员并且要求联系人详情位于受保护国家/地区的域名的完整联系人信息,请发送电子邮件到 whoisrequests@godaddy.com ,我们将提供请求访问的说明。

注意:对于 WHOIS 结果显示 Domains By Proxy 作为注册人的域名,请访问 Domain By Proxy 针对法院传票的政策了解如何继续此请求。

有效请求可能要求什么?

请求必须包含以下内容:

  • 域名
  • 代理管辖权
  • 声明标注了发起请求的正当及合法目的(例如,提供的联系人数据只能与官方调查共同使用)。
  • 我们可能要求您同意访问条款。

其他注意事项:

  • 此披露请求只针对当前域名联系人。我们不通过此披露过程提供历史或归档的联系人信息。
  • 披露请求必须包含正在审查的精确域名 - 我们不会通过这一过程完成部分匹配请求。
  • 已经基于每个域名审查和完成了披露请求 - 我们会使用此流程提供多个相关域名或联系人中的搜索结果。
  • 我们无法提供除以下信息外的其他联系人详情,注册人、管理员或技术名称、邮寄地址、电子邮件地址和电话号码。

如果您需要其他信息,请参阅我们的针对法院传票的政策


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.