Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Managed WordPress Βοήθεια

Enable or disable my CDN

Our global Content Delivery Network (CDN) turbocharges your site by hosting your WordPress site content on servers around the world, closer to your visitors. Here's how to enable or disable your CDN:

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress, select Manage All.
  3. For the website you want to enable CDN on, select Settings from the menu icon menu.

    select settings
  4. Under Production Site next to CDN, select the toggle.

Please clear your cache and test your site to make sure everything works properly. If you run into problems, you can disable CDN using the same steps.

More info