Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Enabling International Shipping with Quick Shopping Cart

If you ship products to customers outside of the United States, you must enable International Shipping for your Quick Shopping Cart® storefront. However, to ensure that your international orders are shipped and processed successfully, it is important to make sure all settings are correct, including those for the product, shipping carrier, payment method, and tax.

Note: We currently support shipping merchandise to locations within the United States and U.S. territories, including Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Guam, and the US Virgin Islands. Additionally, Quick Shopping Cart supports shipping to many international locations. For a complete list, see Which countries do you support with International Shipping?.

Enabling International Shipping

For the international shipping options to display in your site settings, you must enable it in your Storefront Preferences.

To Enable International Shipping

 1. Log in to your href="https://app.fastshoppingcart.com/loginPage.hg">Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, in the Business Information section, click Store Preferences.
 3. From the Checkout - Shipping Rules tab, go to International Shipping section, and then select the countries outside the U.S. to which you ship. Click a country in the Available area and click >> to move it into the Selected area. Hold ctrl when clicking (command on a Mac) to select multiple countries.

  Note: By default, all products support shipping to countries in the Selected column. If you do not want a particular product to ship to a country in the Selected column, specify the international shipping options on the product page for that product. See "Setting International Shipping Options Per Product" below.

 4. Click OK.

Setting Your Shipping Carrier for International Shipping

If you offer international shipping, you can enable either flat rate, FedEx, UPS, or custom shipping as your shipping option.

To Set Your Shipping Carrier for International Shipping

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Set Up menu, in the Operations section, select Shipping.
 5. Click Set Up next to the shipping option you want to configure.
 6. If necessary, review the instructions for the shipping options your are configuring:

Setting International Shipping Options Per Product

When you enable international shipping, all products are shippable to all selected countries. If there are specific countries you do not want certain products to ship to, you can exclude them on a per-product basis.

To Set Your International Shipping Options Per Product

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, click Products.
 5. Next to the product you want to modify, click the Edit (pencil) icon.
 6. Click the Shipping/Inventory tab.
 7. Move countries that you do not want to ship to from the Enabled list to the Disabled list. Make sure countries you do want to ship to display in the Enabled list.
 8. Click OK.

Note: We advise that you do not offer Free Shipping on products you ship internationally. It can be expensive when you are responsible for all international shipping charges.

Setting Your Taxes for International Shipping

You can set tax rates for each country you've added to your shipping list.

To Set Your Taxes for International Shipping

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Set Up menu, in the Operations section, select Taxes.
 5. Select Location-based tax.
 6. From the Country menu, select the country for which you want to set a tax rate.
 7. Enter a tax rate. It is not necessary to include the "%" symbol when setting the Tax rate.
 8. Click OK.

For additional information, see the following articles.
Can I accept credit card payments from customers located outside the United States?
Shipping Products to Customers Outside of the United States.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.