Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Microsoft 365 from GoDaddy Βοήθεια

Update my Microsoft 365 account to Exchange in Mail (Mac)

If you're currently using Microsoft 365 as POP or IMAP, switch it to an Exchange account. This ensures your data (including mail, contacts, and calendars) stays connected with your email and can be recovered from the server. Plus, with Exchange, you get secure, fast, and more reliable email.

Move your data

 1. Open Mail.
 2. From the menu bar, select Mail > Preferences.
  Mail opened showing Preferences... option above Accounts...
 3. Select Accounts.
 4. Select + (plus) > Exchange > Continue.
  Plus selected opening new window with Exchange option under list of account providers
 5. Enter your Name and Email Address, and select Sign In.
 6. Select Sign In again to let Microsoft locate your email address and account info.
 7. Enter your email Password and Sign In. (You might need to choose your account type as Work or School to continue.)
 8. Note: If you forgot your email password, here's how to reset it.

 9. If your admin enabled multi-factor authentication (MFA), verify your account or set up the Authenticator app.
 10. The app will request permission to your account. Select Accept.
 11. Select Done to confirm the apps you want to use with this account. Your email account is now added and you can close the window.
 12. Compare your accounts to make sure that all your emails, folders, calendars, contacts, and other data are present. If your email is missing data, drag and drop your email from your POP or IMAP account to your Exchange account.

Once Exchange is added and no data is missing, it's safe to remove the POP or IMAP account.

Remove your POP/IMAP account

 1. From the menu bar, select Mail > Preferences.
  Mail opened showing Preferences... option above Accounts...
 2. Select Accounts.
 3. Select (minus) under the account you want to remove.
  Accounts window open with minus sign
 4. Select OK to remove the account.

More info