Βοήθεια

Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Επαλήθευση της αίτησής μου για πιστοποιητικό


Αφού ζητήσετε ένα πιστοποιητικό SSL, θα χρειαστεί να επαληθεύσετε ότι έχετε τον έλεγχο όλων των ονομάτων domain που αναφέρονται στο αίτημά σας.

Κάντε κλικ στην εικόνα που ταιριάζει με τον τύπο του πιστοποιητικού SSL που αγοράσατε:

(Δεν είναι αυτό που βλέπετε;)

Αν το πιστοποιητικό σας SSL βρίσκεται στον ίδιο λογαριασμό GoDaddy με τα domain που περιέχονται στην αίτηση, δεν χρειάζεται να αποδείξετε ότι ελέγχετε το domain, το κάνουμε εμείς για εσάς. Αν το πιστοποιητικό σας SSL βρίσκεται σε έναν διαφορετικό λογαριασμό από τα domain της αίτησης, επιλέξτε μία από αυτές τις μεθόδους για να αποδείξετε ότι ελέγχετε τα domain:

 • Θα στείλουμε μια σύνδεση επαλήθευσης σε μια λίστα διευθύνσεων email στα domain. Η διεύθυνση email πρέπει να είναι μία από τις εξής: admin@, administrator@, hostmaster@, postmaster@ ή webmaster@. Αν δεν έχετε ρυθμίσει ήδη μία από αυτές, δημιουργήστε μία και θα σας στείλουμε αυτήν τη σύνδεση εντός 24 ωρών. Κάνοντας κλικ στη σύνδεση αποδεικνύει ότι έχετε τον έλεγχο του domain.
 • Αν το πιστοποιητικό σας SSL δεν βρίσκεται στον ίδιο λογαριασμό με τα domain σας και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μια διεύθυνση email στα domain, θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι ελέγχετε τα ονόματα domain μέσω DNS ή HTML. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, δείτε Επαλήθευση ιδιοκτησίας domain (HTML ή DNS) για το πιστοποιητικό SSL μου .

Αφού ολοκληρώσετε μία από τις επιλογές απόδειξης ελέγχου του domain, το πιστοποιητικό σας θα εκδοθεί εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Έχετε υπόψη σας ότι οι μη αυτόματες διαδικασίες επαλήθευσης εξαρτώνται από εσάς και πρέπει να ολοκληρώσετε την εργασία αλλιώς το πιστοποιητικό δεν θα εκδοθεί μέχρι να αποδείξετε ότι έχετε τον έλεγχο των ονομάτων domain.

Επόμενο βήμα

Όταν επαληθεύσουμε ότι έχετε τον έλεγχο των ονομάτων domain και εκδώσουμε το πιστοποιητικό σας SSL, το επόμενο βήμα σας εξαρτάται από το πού χρησιμοποιείτε το πιστοποιητικό:

Τοποθεσία Επόμενο βήμα
Κύριο όνομα domain σε προϊόν GoDaddy Θα ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση του SSL για λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση ότι το SSL βρίσκεται στο κύριο domain του προϊόντος φιλοξενίας. Ίσως χρειαστεί να ανακατευθύνετε την επισκεψιμότητα του ιστότοπού σας από HTTP σε HTTPS.
Πρόσθετα domain, VPS, αποκλειστικοί server και άλλοι πάροχοι φιλοξενίας

Βήμα 3, λήψη του πιστοποιητικού σας!

Αφού ζητήσετε ένα πιστοποιητικό Deluxe Assurance SSL, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Αποδείξτε ότι ελέγχετε τα ονόματα domain.
 2. Επαληθεύστε την ταυτότητα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Αν έχετε ζητήσει ένα πιστοποιητικό εκτεταμένης επικύρωσης, θα χρειαστεί επίσης να επαληθεύσετε ότι η εταιρεία σας είναι επιλέξιμη για εκτεταμένη επικύρωση.

Αποδείξτε ότι ελέγχετε τα domain

Αν το πιστοποιητικό σας SSL βρίσκεται στον ίδιο λογαριασμό GoDaddy με τα domain που περιέχονται στην αίτηση, δεν χρειάζεται να αποδείξετε ότι ελέγχετε το domain, το κάνουμε εμείς για εσάς. Αν το πιστοποιητικό σας SSL βρίσκεται σε έναν διαφορετικό λογαριασμό από τα domain της αίτησης, επιλέξτε μία από αυτές τις μεθόδους για να αποδείξετε ότι ελέγχετε τα domain:

 • Θα στείλουμε μια σύνδεση επαλήθευσης σε μια λίστα διευθύνσεων email στα domain. Η διεύθυνση email πρέπει να είναι μία από τις εξής: admin@, administrator@, hostmaster@, postmaster@ ή webmaster@. Αν δεν έχετε ρυθμίσει ήδη μία από αυτές, δημιουργήστε μία και θα σας στείλουμε αυτήν τη σύνδεση εντός 24 ωρών. Κάνοντας κλικ στη σύνδεση αποδεικνύει ότι έχετε τον έλεγχο του domain.
 • Αν το πιστοποιητικό σας SSL δεν βρίσκεται στον ίδιο λογαριασμό με τα domain σας και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μια διεύθυνση email στα domain, θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι ελέγχετε τα ονόματα domain μέσω DNS ή HTML. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, δείτε Επαλήθευση ιδιοκτησίας domain (HTML ή DNS) για το πιστοποιητικό SSL μου .

Αποδείξτε την ταυτότητά σας

Αποδεικνύετε την ταυτότητά σας στέλνοντάς μας έγγραφα στα οποία περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες:

 • Το όνομά σας ή το όνομα του οργανισμού σας
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός τηλεφώνου (στον οποίο θα σας καλέσουμε πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού σας)

Το είδος των εγγράφων που αποδεχόμαστε εξαρτάται από το αν το πιστοποιητικό πρόκειται να εκδοθεί σε ιδιώτη ή σε οργανισμό. Ένα μέλος της ομάδας επαλήθευσής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για αυτά τα έγγραφα.

Ιδιώτες

 • Ταυτότητα με φωτογραφία, την οποία εκδίδει κρατικός φορέας
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή απόσπασμα λογαριασμού τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας που αναφέρει διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου

Οργανισμοί

 • Άδεια λειτουργίας/Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πιστοποιητικό φόρου πωλήσεων και χρήσης (μόνο ο αριθμός ή το FEIN δεν είναι αποδεκτά)
 • Τεκμηρίωση εμπορικής επωνυμίας (DBA)
 • Τεκμηρίωση εικονικής ονομασίας
 • Φορολογική βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων/Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πιστοποιητικό εξαίρεσης από τη φορολογία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης
 • Καταστατικό εταιρείας
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή απόσπασμα λογαριασμού τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας που αναφέρει διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου
 • Επιστολή εγκυρότητας από δικηγόρο ή CPA

Πόσο διαρκεί η διαδικασία για ένα πιστοποιητικό deluxe assurance;

Αφού λάβουμε τα έγγραφά σας, θα διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.

Επαληθεύστε την επιλεξιμότητά σας για εκτεταμένη επικύρωση

Ένα μέλος της ομάδας επαλήθευσής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα απαιτούμενα έγγραφα για έκδοση του πιστοποιητικού σας. Στα απαιτούμενα έγγραφα μπορεί να περιλαμβάνονται:

 • Άδεια λειτουργίας/Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Τεκμηρίωση εμπορικής επωνυμίας (DBA)
 • Τεκμηρίωση εικονικής ονομασίας
 • Καταστατικό εταιρείας
 • Αίτημα πιστοποιητικού υπογεγραμμένο από τον αιτούμενο το πιστοποιητικό και τον υπεύθυνο έγκρισης του πιστοποιητικού
 • Υπογεγραμμένη συμφωνία από τον αρμόδιο επικοινωνίας για όλες τις αρχικές αιτήσεις και τις αλλαγές στον εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα
 • Επικυρωμένη από συμβολαιογράφο βεβαίωση προσωπικής δήλωσης (για επιχειρήσεις που δεν είναι ΕΠΕ ή ΑΕ)
 • Επικυρωμένη από συμβολαιογράφο βεβαίωση δήλωσης πρόσωπο με πρόσωπο (για επιχειρήσεις που δεν είναι ΕΠΕ ή ΑΕ)
 • Επικυρωμένο από συμβολαιογράφο αντίγραφο της ταυτότητας με φωτογραφία για επαλήθευση ταυτότητας (για επιχειρήσεις που δεν είναι ΕΠΕ ή ΑΕ)
 • Επικυρωμένη νομική γνωμοδότηση ή έγγραφο πιστοποιημένο από ορκωτό λογιστή, ανάλογα με τα αποτελέσματα από άλλες μεθόδους επικύρωσης

Πόσο διαρκεί η διαδικασία για ένα πιστοποιητικό εκτεταμένης επικύρωσης;

Η συνολική διαδικασία επαλήθευσης της καταχώρισης της επιχείρησής σας μπορεί να διαρκέσει λίγες εβδομάδες.

Θέλετε βοήθεια;

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να καταλάβετε πώς να συμπληρώσετε τις επιλογές ελέγχου domain ή για τα απαραίτητα έγγραφα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Επόμενο βήμα

Αφού επαληθεύσετε ότι εσείς ελέγχετε το όνομα domain, το επόμενο βήμα σας εξαρτάται από την τοποθεσία στην οποία χρησιμοποιείτε το πιστοποιητικό:

Τοποθεσία Επόμενο βήμα
Κύριο όνομα domain σε προϊόν GoDaddy Θα ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση του SSL για λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση ότι το SSL βρίσκεται στο κύριο domain του προϊόντος φιλοξενίας. Ίσως χρειαστεί να ανακατευθύνετε την επισκεψιμότητα του ιστότοπού σας από HTTP σε HTTPS.
Πρόσθετα domain, VPS, αποκλειστικοί server και άλλοι πάροχοι φιλοξενίας

Βήμα 3, λήψη του πιστοποιητικού σας!


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.