Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Επαλήθευση του αιτήματός μου πιστοποιητικού SSL


Αφού ζητήσετε το πιστοποιητικό σας SSL, είμαστε υποχρεωμένοι να επαληθεύσουμε ότι ελέγχετε το/τα domain για το/τα οποίο/α ζητάτε το πιστοποιητικό.

Η διαδικασία επαλήθευσης εξαρτάται από τον τύπο του πιστοποιητικού και τον τύπο web server που διαθέτετε. Επιλέξτε το σενάριο που περιγράφει καλύτερα τη δική σας κατάσταση.