Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Edit content in a section or section group

You can edit the content in a section or a section group to change the overall look and feel of your site. This includes editing the text, moving or deleting section groups or updating images.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
 3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
 4. In the preview window, select the section you want to edit. If you don’t see the section you want, add a section.
  • Use the pane on the right to change things in the section such as layout, accent color, and more.
  • You can edit text right in the preview window.

  Note:
  • In the preview window, the section you’re editing is highlighted and applicable icons appear in the right-corner.
  • Use the arrows to move the section up or down the page.
  • Select Layout to change the layout.
  • Select the Horizontal kebab settings menu icon Settings menu to duplicate, move or delete the section.


  Screenshot of the settings section icon when a section is selected
 5. If the section you’re editing has multiple section groups, select a section group and use the icons in the right-corner to make edits.
 6. Note:
  • Use the arrows to move the section left or right.
  • Select Delete to remove the section group.
  • Select Add another to add a new section group.


  Screenshot of the section group menu
 7. To edit text in a section or section group, highlight the text you want to change and then use the available formatting options (font size, bold, italic, links, bullets and numbers).
 8. To change or edit an image, select it in the preview window to open the right pane where you can replace the photo.
 9. Your changes are saved automatically. Select Preview to see the results. When you're ready to make the changes public, publish your site.

More info