Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Exchange Server 2010: Δημιουργία CSR (αιτημάτων υπογραφής πιστοποιητικών)

Για να συμπληρώσετε την online φόρμα αιτήματος για SSL, χρειάζεστε ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR). Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να δημιουργήσετε ένα CSR για τον ιστότοπό σας. Αφού δημιουργήσετε το CSR σας, αντιγράψτε το και επικολλήστε το στο πεδίο CSR στη σελίδα αιτήματος πιστοποιητικού SSL.

Προειδοποίηση: Εάν χρειάζεται να ασφαλίσετε περισσότερα από ένα ονόματα domain, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα Πιστοποιητικό ενοποιημένης επικοινωνίας (UCC ) πολλών domain με τον Microsoft® Exchange Server σας.

Για να δημιουργήσετε το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού — Exchange Server 2010

 1. Ξεκινήστε το Exchange Management Console επιλέγοντας Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Exchange Server 2010 και, στη συνέχεια, Exchange Management Console.
 2. Κάντε κλικ στο + δίπλα στο Microsoft Exchange On-Premises για να επεκτείνετε τη λίστα υπηρεσιών.
 3. Επιλέξτε Διαμόρφωση Server και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέο πιστοποιητικό Exchange.
 4. Εισαγάγετε ένα εύκολο όνομα για να αναγνωρίζετε αυτό το πιστοποιητικό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
 5. Στην ενότητα Εμβέλεια domain, κάντε ένα από τα εξής:
  • Αν το CSR σας είναι για χαρακτήρα μπαλαντέρ, επιλέξτε Ενεργοποίηση πιστοποιητικού χαρακτήρα μπαλαντέρ, εισαγάγετε το όνομα του ριζικού domain για το πιστοποιητικό του χαρακτήρα μπαλαντέρ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
  • Αν το CSR σας δεν είναι για πιστοποιητικό χαρακτήρα μπαλαντέρ, κάντε κλικ στο Επόμενο χωρίς να επιλέξετε οτιδήποτε.

  Σημείωση: Αν το CSR σας είναι για πιστοποιητικό χαρακτήρα μπαλαντέρ, παραλείψτε το επόμενο βήμα.

 6. Στην ενότητα Διαμόρφωση Exchange, επιλέξτε τις παρακάτω υπηρεσίες τις οποίες επιθυμείτε να εκτελείτε με ασφάλεια, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο:

  Σημείωση: Πρέπει να γνωρίζετε με ακρίβεια τον τρόπο διαμόρφωσης του server σας για να επιλέξετε τις υπηρεσίες που χρειάζεται να εκτελείτε.

  • Κοινή χρήση — Επιλέξτε την αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό σας για Ομοσπονδιακή Ανάθεση.
  • Client Access server (Outlook Web App) — Επιλέξτε την αν έχετε Outlook Web App στο Internet και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα ονόματα domain που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Outlook Web App.
  • Client Access server (Exchange ActiveSync) — Επιλέξτε την αν το ActiveSync είναι ενεργοποιημένο και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα domain που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ActiveSync.
  • Client Access server (Web Services, Outlook Anywhere και Autodiscover) — Επιλέξτε την αν χρησιμοποιείτε Exchange Web Services ή Outlook Anywhere και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα υπολογιστή του οργανισμού σας. Θα χρειαστεί επίσης να επιλέξετε αν θέλετε την υπηρεσία Autodiscover για το Internet. Αν ναι, επιλέξτε ένα μεγάλο και ένα μικρό URL, και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα domain που χρησιμοποιείτε για να το προσπελάσετε.
  • Client Access server (POP/IMAP) — Επιλέξτε την αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες POP/IMAP εσωτερικά ή/και εξωτερικά. Εισαγάγετε το όνομα domain που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες POP και IMAP.
  • Unified Messaging server — Επιλέξτε την αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα αυτόματης υπογραφής ή δημόσιο πιστοποιητικό με Unified Messaging, και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN) που χρησιμοποιείτε για τους Unified Messaging server σας.
  • Hub Transport server — Επιλέξτε την αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αμοιβαία TLS για την ασφάλεια του ταχυδρομείου Internet ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον server για υποβολή από προγράμματα-πελάτες POP/IMAP. Για οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές, πρέπει να εισαγάγετε το FQDN του server σας.
  • Legacy Exchange Server — Επιλέξτε την αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα υπάρχοντα ονόματα domain σας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα domain που αντιστοιχεί στους υπάρχοντες server σας.
 7. Επιλέξτε το κοινό όνομα (το πρωτεύον όνομα στο πιστοποιητικό), κάντε κλικ στο Ορισμός ως κοινό όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
 8. Συμπληρώστε τα επόμενα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο:
  • Οργανισμός — Η πλήρης νομική ονομασία της εταιρείας ή του οργανισμού σας.
  • Οργανωτική μονάδα - Ο οργανισμός εντός της εταιρείας που είναι υπεύθυνος για το πιστοποιητικό. Δεν είναι απαραίτητο να καθορίσετε μια οργανωτική μονάδα κατά τη δημιουργία ενός CSR.
  • Χώρα/Περιφέρεια — Επιλέξτε τη χώρα στην οποία ο οργανισμός είναι νόμιμα καταχωρημένος.
  • Πόλη/Περιοχή — Το πλήρες όνομα της πόλης στην οποία έχει έδρα ο οργανισμός σας.
  • Νομός/Επαρχία — Το πλήρες όνομα του νομού ή της επαρχίας όπου έχει έδρα ο οργανισμός σας. Αν δεν έχετε νομό ή επαρχία, εισαγάγετε τα στοιχεία της πόλης σας.
 9. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να αποθηκεύσετε το CSR στον υπολογιστή σας.
 10. Εντοπίστε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, εισαγάγετε ένα Όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
 11. Στην ενότητα Νέο πιστοποιητικό Exchange κάντε κλικ στο Επόμενο, Νέο και, στη συνέχεια, στο Τέλος.
 12. Εντοπίστε, αντιγράψτε και επικολλήστε το CSR στην online εφαρμογή μας.
  • Για να πάρετε ένα αντίγραφο κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο .req, επιλέξτε Άνοιγμα με και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο.
  • Επικολλήστε όλο το κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των ----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST---- και ----END CERTIFICATE REQUEST----, στην online φόρμα αιτήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αίτησης πιστοποιητικού στην online φόρμα αιτήματος, δείτε Υποβολή αιτήματος για το πιστοποιητικό SSL μου ή Υποβολή αιτήματος για το πιστοποιητικό SSL μου.

Σημείωση: Για διευκόλυνση, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, αλλά δεν επικυρώνουμε ούτε υποστηρίζουμε άμεσα τα προϊόντα των τρίτων κατασκευαστών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.