Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Exchange Server 2016: Εγκατάσταση πιστοποιητικού


Δεν είναι ο σωστός τύπος server; Επιστρέψτε στον κατάλογο οδηγιών εγκατάστασης.

Αφού αιτηθείτε το πιστοποιητικό στην online αίτησή μας κι αυτό είναι έτοιμο για εγκατάσταση, πρέπει να κάνετε λήψη των αρχείων που παρέχουμε.

Αρχικά, πρέπει να εγκαταστήσετε το ενδιάμεσο πιστοποιητικό στο Microsoft® Exchange Server 2016. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη του ενδιάμεσου πιστοποιητικού από το αποθετήριο.

Στη συνέχεια, για να εγκαταστήσετε το κύριο πιστοποιητικό SSL, πρέπει να ολοκληρώσετε το εκκρεμές αίτημα, να εισαγάγετε το αρχείο πιστοποιητικού και να επιλέξετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ισχύει το πιστοποιητικό.

Για να εγκαταστήσετε ένα ενδιάμεσο πιστοποιητικό στο Microsoft Exchange Server 2016

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Start (Έναρξη) και Run... (Εκτέλεση...).
 2. Πληκτρολογήστε mmc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK. Θα ανοίξει το παράθυρο "Microsoft Management Console (Console1)" (Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft [Κονσόλα1]).
 3. Στο παράθυρο Console1 (Κονσόλα1), κάντε κλικ στην επιλογή File (Αρχείο) και επιλέξτε Add/Remove Snap-in (Προσθήκη/Κατάργηση συμπληρωματικού προγράμματος).
 4. Στο παράθυρο Add or Remove Snap-ins (Προσθήκη ή κατάργηση συμπληρωματικών προγραμμάτων) επιλέξτε Certificates (Πιστοποιητικά) και κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη).
 5. Στο παράθυρο Computer Account (Λογαριασμός υπολογιστή), επιλέξτε Computer Account (Λογαριασμός υπολογιστή) και κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).
 6. Στο παράθυρο Select Computer (Επιλογή υπολογιστή), επιλέξτε Local Computer (Τοπικός υπολογιστής) και κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Ολοκλήρωση).
 7. Στο παράθυρο Add or Remove Snap-ins (Προσθήκη ή κατάργηση συμπληρωματικών προγραμμάτων), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Στο παράθυρο Console1 (Κονσόλα1), κάντε κλικ στο + για να αναπτύξετε τον φάκελο Certificates (Local Computer) (Πιστοποιητικά [Τοπικός υπολογιστής]) στα αριστερά.
 9. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο Intermediate Certification Authorities (Αρχές έκδοσης ενδιάμεσων πιστοποιητικών), τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή All Tasks (Όλες οι εργασίες) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Import (Εισαγωγή).
 10. Στο παράθυρο Certificate Import Wizard (Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού), κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση) για να βρείτε το αρχείο ενδιάμεσου πιστοποιητικού.
 12. Στο παράθυρο Open (Άνοιγμα), αλλάξτε το φίλτρο επεκτάσεων αρχείων σε PKCS #7 Certificates (*.spc;*.p7b), επιλέξτε το αρχείο *_iis_intermediates.p7b και κάντε κλικ στο κουμπί Open (Άνοιγμα).
 13. Στο παράθυρο Certificate Import Wizard (Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού), κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
 14. Επιλέξτε Place all certificates in the following store (Τοποθέτηση όλων των πιστοποιητικών στον παρακάτω χώρο αποθήκευσης) και κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση).
 15. Στο παράθυρο Select Certificate Store (Επιλογή χώρου αποθήκευσης πιστοποιητικών), επιλέξτε Intermediate Certification Authorities (Αρχές έκδοσης ενδιάμεσων πιστοποιητικών) και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 16. Στο παράθυρο Certificate Import Wizard (Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού), κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
 17. Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Ολοκλήρωση).
 18. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 19. Κλείστε το παράθυρο Console1 (Κονσόλα1) και κάντε κλικ στο κουμπί No (Όχι) για να καταργήσετε τις ρυθμίσεις της κονσόλας.

Για την εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL στο Microsoft Exchange Server 2016

 1. Συνδεθείτε στο Exchange Admin Center (Κέντρο διαχείρισης του Exchange).
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Servers (Διακομιστές) και κάντε κλικ στην επιλογή Certificates (Πιστοποιητικά).
 3. Επιλέξτε το πιστοποιητικό σας (έχει κατάσταση "Pending request" [Αίτημα σε εκκρεμότητα]) και κάντε κλικ στο κουμπί Complete (Ολοκλήρωση).
 4. Στη ρύθμιση File to import from (Αρχείο εισαγωγής), καταχωρήστε τη διαδρομή αρχείου πιστοποιητικού που προμηθευτήκατε από εμάς (για παράδειγμα, \\server\folder\coolexample.crt) και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το Exchange εγκαθιστά το πιστοποιητικό σας.
 5. Στην ενότητα Certificates (Πιστοποιητικά), επιλέξτε το πιστοποιητικό σας ξανά (η κατάσταση έχει αλλάξει σε "Valid" [Έγκυρο]) και κάντε κλικ στο κουμπί Edit (Επεξεργασία) (εικονίδιο μολυβιού).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Services (Υπηρεσίες), επιλέξτε τις υπηρεσίες για τις οποίες ισχύει το πιστοποιητικό (SMTP, UM, UM call router, IMAP, POP ή/και IIS) και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το πιστοποιητικό σας είναι έτοιμο για χρήση με το Exchange 2016.

Σημείωση: Για διευκόλυνση, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, αλλά δεν επικυρώνουμε ούτε υποστηρίζουμε άμεσα τα προϊόντα των τρίτων κατασκευαστών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων. Τα σήματα και τα λογότυπα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.