Φιλοξενία Linux (cPanel) Βοήθεια

Εύρεση του ονόματος χρήστη μου για το FTP στη φιλοξενία Linux

Για να ανεβάσετε περιεχόμενο στον ιστότοπο φιλοξενίας Linux, θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη σας για το FTP, το οποίο είναι το ίδιο με τα στοιχεία σύνδεσής σας στο cPanel.

Σημείωση: Χρειάζεστε βοήθεια από έναν Σύμβουλο GoDaddy; Στη σελίδα μας Επικοινωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνομιλία τώρα για σχετική καθοδήγηση.

  1. Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντων σας στην GoDaddy.
  2. Στη Φιλοξενία web, δίπλα στον λογαριασμό Φιλοξενίας Linux που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.
    κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση
  3. Στον Πίνακα εργασιών του λογαριασμού, στην ενότητα Ρυθμίσεις, βρείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας στο cPanel.

    εύρεση του ονόματος χρήστη μου για το ftp

Σχετικά βήματα

Περισσότερες πληροφορίες