Διαχείριση λογαριασμού Βοήθεια

Κάναμε ό, τι μπορούσαμε για να μεταφράσουμε αυτή τη σελίδα για εσάς. Η αγγλική σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη.

Φόρος επί των πωλήσεων της GoDaddy

Η GoDaddy.com, LLC ή οι θυγατρικές της υπόκεινται σε φόρο επί των πωλήσεων και στις 45 πολιτείες που επιβάλλουν φόρο επί των πωλήσεων, την Περιφέρεια της Κολομβίας και πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η GoDaddy χρεώνει τον φόρο επί των πωλήσεων, τον ΦΠΑ, το GST ή άλλους φόρους συναλλαγών, σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές αρχές. Η GoDaddy υποχρεούται να χρεώνει φόρους για όλους τους πελάτες και τους μεταπωλητές της, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους για τους φόρους.

Πώς υπολογίζεται ο φόρος

Ο φόρος υπολογίζεται βάσει της συνολικής τιμής πώλησης κάθε μεμονωμένου είδους. Το ποσοστό φόρου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου επί των πωλήσεων βασίζεται κυρίως στη διεύθυνση τιμολόγησης πελατών, στον τύπο του αγορασμένου προϊόντος και σε άλλους παράγοντες. Η φορολογία των προϊόντων βασίζεται σε φορολογικούς νόμους που υπάγονται στη δικαιοδοσία της διεύθυνσης χρέωσης. Δεδομένου ότι η GoDaddy.com δεν στέλνει υλικά προϊόντα, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θεωρείται ότι λαμβάνονται στη δικαιοδοσία ότι ο πελάτης διατηρεί τις πληροφορίες χρέωσης.

Περισσότερες πληροφορίες