Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

How do I fix an ACL issue on my Dedicated Windows Server after patching MailEnable?

If you are experiencing ACL Issues on your Dedicated Windows server with Parallels Plesk Panel after removing the worm and MailEnable has been patched, you need to patch your secsetup.sdb file and reinstalling ASP.NET 1.1 if you are using it.

On your dedicated server, open Notepad and create a new document. In that document insert this information:

[Unicode]
Unicode=yes
[Privilege Rights]
SeNetworkLogonRight = *S-1-1-0,IUSR_TEMPLATE,IME_USER,IME_ADMIN,IWAM_TEMPLATE,ASPNET,
*S-1-5-32-544,*S-1-5-32-545,*S-1-5-32-547,*S-1-5-32-551
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Revision=1

Save the file as "C:\sec.inf".

Select Run from the Start Menu and type cmd. In the command prompt that is opened, run the following command:

secedit /configure /cfg C:\sec.inf /db secsetup.sdb /verbose

This will complete "With Errors". This is typical, as it is configured to work for a few versions of MailEnable.

Restart the Parallels Plesk Panel service by going to the control panel button in the lower right corner of the screen and selecting Restart.

Parallels Plesk Panel and websites should now be working normally. If you are using ASP.NET 1.1 or 2.0 there are additional steps that need to be taken to reinstall ASP.NET support.

Reinstalling ASP.NET 1.1

Select Run from the Start Menu and type cmd. In the command prompt that is opened, run the following commands:

cd c:\Windows\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322

Hit Enter

aspnet_regiis -i

For ASP.NET 2.0 use v2.0.50727 instead of v1.1.4322.

After reinstalling ASP.NET, the Parallels Plesk Panel reconfigurator must be run. You can access the reconfigurator from the Start Menu and selecting Plesk Reconfigurator from the SW-Soft Plesk folder from All Programs.

Select the Repair Plesk Installation option from Parallels Plesk Panel, and check the box next to Plesk Virtual Hosts Security as well as all of the boxes that are already checked. Click Check, this will run a check and repair any permissions that need to be repaired.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.