Βοήθεια

GoDaddy Μάρκετινγκ μέσω email Βοήθεια

HTML tricks and tips

Sometimes you reach a point where you need to do a little bit of customization and adding a small snippet of HTML is a neat way to spice up a campaign. We do stress the importance of not over-using these html tricks and tips. If you have many style changes to make, a custom style is the way to go.

Also, accuracy counts! Always make sure you're using the html snippets correctly. Proof read, look for typos and test before sending out your email to your subscribers.

Now, onto the tricks and tips:

How to center text:

The code:

<center>This Will Center My Section Title</center>

What to look out for: Make sure you "close" the tag at the end with a / like this: < / center>

Before (in edit mode):
Code for centering text

After (in preview mode):
Display of centered text in preview mode

How to change the font color:

The code using a color name:

<span style="color:red">This text must stand out!</span>

Using a hex code: You can select an even more specific color by using the color's hex code. That's a 6 character code that looks like this: #FF0000

You can find a list of codes here, or grab the exact code for a color on your website by using a color picker program.

<span style="color:#FF0000">This text must stand out!</span>

What to look out for: Make sure you "close" the tag at the end with a / like this: < / span>

Before (in edit mode):
Code for changing font color

After (in preview mode):
Display of color changed font

How to change the font size:

The code:

<span style="font-size:30px">Big Text!</span>

Adjust the pixel number to change the size of the text. A smaller number makes the font size smaller and a larger number makes the font size bigger.

What to look out for: Make sure you "close" the tag at the end with a / like this: < / span>

Before (in edit mode):
Code for changing font size

After (in preview mode):
Display of different sized font

How to change the font type:

The code:

<span style="font-family:verdana">Verdana text</span>

What to look out for: Make sure you "close" the tag at the end with a / like this: < / span>

Before (in edit mode):
Code for changing font

After (in preview mode):
Display of changed font

Now, lets put it all together!

The code:

<span style="font-family:verdana; color:blue; font-size:30px">Some blue text that really stands out!</span>

Before (in edit mode):
Code for combined changed

After (in preview mode):
Display of combined changes

How to justify text:

The code:

<p style="text-align:justify">Enter the paragraph here</p>

What to look out for: Make sure you "close" the tag at the end with a / like this: < / p>

Before (in edit mode):
Code for justifying text

After (in preview mode):
Display of justified text

Next step

More info


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.