Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

IIS 10/Windows Server 2016: Δημιουργία CSR (αιτημάτων υπογραφής πιστοποιητικών)

Προτού μπορέσετε να ζητήσετε ένα πιστοποιητικό μέσω της online αίτησής μας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση υπηρεσιών IIS της Microsoft® για να δημιουργήσετε ένα Αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) για τον ιστότοπό σας.

 1. Στο μενού έναρξης των Windows, πληκτρολογήστε Διαχείριση υπηρεσιών Internet Information Services (IIS).
 2. Αφού ανοίξετε τη Διαχείριση υπηρεσιών ISS, μεταβείτε στο πλαίσιο Συνδέσεις στα αριστερά, κάντε κλικ στο όνομα server για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα CSR.
 3. Στο μεσαίο πλαίσιο, κάντε διπλό κλικ στα Πιστοποιητικά διακομιστή.
 4. Στο πλαίσιο Ενέργειες στα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αίτησης πιστοποιητικού....
 5. Καταχωρήστε τις παρακάτω Ιδιότητες διακεκριμένων ονομάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο:

  Σημείωση: Οι παρακάτω χαρακτήρες δεν είναι αποδεκτοί όταν καταχωρείτε πληροφορίες: < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • Κοινό όνομα — Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα domain (FQDN) —ή URL— για το οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό σας (η περιοχή του ιστότοπού σας, στην οποία θέλετε να συνδέονται οι πελάτες μέσω SSL).
   • Ένα πιστοποιητικό SSL που έχει εκδοθεί για το www.coolexample.com δεν είναι έγκυρο για το secure.coolexample.com. Αν θέλετε το SSL σας να καλύπτει το secure.coolexample.com, φροντίστε το κοινό όνομα που έχετε υποβάλει στο CSR να είναι secure.coolexample.com.
   • Αν ζητάτε ένα πιστοποιητικό-μπαλαντέρ, προσθέστε έναν αστερίσκο (*) στην αριστερή πλευρά του κοινού ονόματος (π.χ. *.coolexample.com ή *.secure.coolexample.com).
  • Οργανισμός — Η επωνυμία με την οποία είναι επίσημα καταχωρημένη η επιχείρησή σας. Ο οργανισμός πρέπει να είναι ο νόμιμος κάτοχος του ονόματος domain στο αίτημα πιστοποιητικού.

   Σημείωση: Αν εγγράφεστε ως φυσικό πρόσωπο, καταχωρήστε το όνομα του αιτούντος το πιστοποιητικό στο πεδίο Οργανισμός και τον διακριτικό τίτλο (DBA) στο πεδίο Οργανωτική μονάδα.

  • Οργανωτική μονάδα — Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να διαφοροποιηθείτε από άλλα τμήματα εντός ενός οργανισμού (όπως "Τεχνικό Τμήμα" ή "Διεύθυνση Προσωπικού"). Δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε μια οργανωτική μονάδα κατά τη δημιουργία ενός CSR.
  • Πόλη/τοποθεσία — Το πλήρες όνομα της πόλης όπου έχει την έδρα του/βρίσκεται ο οργανισμός σας. Μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες.
  • Νομός/περιοχή — Το πλήρες όνομα του νομού ή της περιοχής όπου βρίσκεται ο οργανισμός σας. Μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες.
  • Χώρα — Ο κωδικός χώρας με τη μορφή δύο γραμμάτων του διεθνούς οργανισμού προτυποποίησης (ISO) για τη χώρα στην οποία έχει την έδρα του ο οργανισμός σας.
 6. Στο πεδίο Υπηρεσία παροχής κρυπτογράφησης, επιλέξτε Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider.
 7. Στο Μήκος bit, επιλέξτε 2048 ή μεγαλύτερο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.
 8. Κάντε κλικ στο στοιχείο , καταχωρήστε τη θέση και το όνομα αρχείου για το CSR σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Επόμενα βήματα

Σημείωση: Για διευκόλυνση, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, αλλά δεν επικυρώνουμε ούτε υποστηρίζουμε άμεσα τα προϊόντα των τρίτων κατασκευαστών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.