Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Websites + Marketing Βοήθεια

Import products from a CSV file

Once you've properly formatted your product information spreadsheet and saved it as a .csv file, you're ready to upload it to your online store.

Note: Only physical products can be uploaded. Add digital products directly to your online store. You can upload up to 1,500 products, 150 categories and 10 images at a time (but only 1 image per product). Add more images in your store.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
 3. In your Dashboard, select Store > Products.
 1. Select Import/Export > Import.
 2. Select CSV File.
 3. Drag your CSV file into the window or select Browse files to find your file. Your site will check your file for errors.
 4. If errors are found, make a note of the errors or download the error report. Select Cancel to return to your product list. Fix the errors in your spreadsheet, then start your import again.
 5. Note: The error report doesn’t count the first row header of your spreadsheet. For example, an error in original line 3 will be row 4 on the spreadsheet (1 header row plus 3 lines).

 6. If no errors are found, select Import.
 7. Note: The import process is based on SKU. If you're uploading products with SKUs that already exist, you’ll receive a notification. Select the checkbox to confirm you want the information from the spreadsheet to overwrite the information currently in your online store. Then you can select Import.

 8. Your products start importing. If you have a lot of products, it may take a while, so we’ll also email you when the import is complete. You can wait or select OK if you want to close the window.
 9. Once the import's complete, if your window is still open select Done. Your products are now added to the All Products page.

More info