Ισχυρή κρυπτογράφηση με κατάλληλο αλγόριθμο

Όλα τα πιστοποιητικά μας (SSL και υπογραφής κώδικα/οδηγού) προσφέρουν:

Κρυπτογράφηση 256-bit
Αλγόριθμος κρυπτογράφησης SHA-2

Αν ο web server σας ή ο browser κάποιου επισκέπτη δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256 bit, το πιστοποιητικό σας SSL θα μεταβεί αυτόματα σε κρυπτογράφηση με λιγότερα bit.

Επόμενο βήμα

Σημειώσεις

1 Όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούν SHA-2, με την εξαίρεση ότι τα πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα SHA-1 μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για την υπογραφή αρχείων για χρήση σε Windows Vista και παλαιότερες εκδόσεις των Windows. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση υπογραφής κώδικα της Microsoft στο άρθρο της Microsoft Επιβολή χρονοσήμανσης και υπογραφής κώδικα Authenticode των Windows.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω;