Διαχείριση λογαριασμού Βοήθεια

Λειτουργίες απορρήτου

(Επιστροφή στις προτιμήσεις σας)

Οι λειτουργίες απορρήτου είναι πλέον διαθέσιμες στο κέντρο λογαριασμού. Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα:

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε λειτουργία περιλαμβάνονται παρακάτω.

Φορητότητα δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε σε άλλους παρόχους υπηρεσιών.

(επιστροφή στην αρχή)

Αιτήματα πρόσβασης υποκειμένου (SAR)

Μπορείτε να ζητήσετε να μάθετε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιον σκοπό. Μπορείτε να ζητήσετε μόνο πληροφορίες που αφορούν εσάς. Θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν σας παρασχεθούν οι ζητούμενες πληροφορίες.

Για να υποβάλετε αυτό το αίτημα:

  1. Στείλτε το αίτημά σας στη διεύθυνση privacy@godaddy.com.
  2. Θα σας στείλουμε μια φόρμα για να τη συμπληρώσετε. Η φόρμα περιλαμβάνει πληροφορίες επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, καθώς και μια περιοχή για να περιγράψετε συγκεκριμένα τα δεδομένα που θέλετε να δείτε.
  3. Επιστρέψτε τη συμπληρωμένη φόρμα στη διεύθυνση privacy@godaddy.com.
  4. Εντός 30 ημερών από τη λήψη της συμπληρωμένης φόρμας και την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, θα συλλέξουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν και θα σας τις παρέχουμε με ασφαλή τρόπο.

(επιστροφή στην αρχή)

Κλείσιμο λογαριασμού

Μπορείτε να ζητήσετε το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να ακυρωθούν πριν από το κλείσιμο. Αν υπάρχουν τυχόν ενεργά προϊόντα ή υπηρεσίες στον λογαριασμό, το κλείσιμο του λογαριασμού δεν είναι δυνατό.
  • Όλοι οι λογαριασμοί Good As Gold πρέπει να κλείσουν.
  • Όλες οι πιστώσεις στο κατάστημα θα χαθούν.
  • Δεν θα είστε πλέον σε θέση να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μετά το κλείσιμό του.

Μετά το κλείσιμο, δεν θα είστε πλέον σε θέση να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας και δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά του λογαριασμού σας. Τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει μπορούν να διατηρηθούν εάν απαιτείται για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας μας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή τις συμβατικές απαιτήσεις τήρησης αρχείων.

(επιστροφή στην αρχή)