Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Windows Hosting (Plesk) Βοήθεια

Log in to phpMyAdmin in Windows Hosting

To perform database management tasks like changing values or running queries, you can use phpMyAdmin. Here's how to get there in your Windows Hosting account.

Note: Programs like WordPress® and Joomla® provide their own interface for working with databases. If you're using one of these programs, you probably don't need to use phpMyAdmin to manage the database unless specifically instructed to do so. Always back up your database before you modify it.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select Web Hosting, and next to the Windows Hosting account you want to manage, select Manage.
  3. In the account Dashboard, select Plesk Admin.
  4. In the Plesk home page, in the left navigation select Databases.
  5. For the domain you want to manage, select phpMyAdmin.

More info

  • For more information about working with phpMyAdmin, visit phpmyadmin.net.