Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Managing Drop Ship Warehouses

Quick Shopping Cart® lets you set up drop shipping — when a third party ships products directly to your customers. It lets you sell products you do not have in your physical inventory.

You must set up accounts with warehouses and make arrangements to pay them offline.

When a customer orders a product you have set up to drop ship, you can set up Quick Shopping Cart to send an order notification directly to each warehouse, detailing the items those warehouses need to ship. (The email notification is not sent until after the order is invoiced and payment verified.) Customers at your online store cannot see which products are drop shipped, so you are the point of contact for any of those orders.

Use Quick Shopping Cart to add drop ship warehouses to your online store. You can then edit or delete warehouses, and transfer products between warehouses that you use for drop shipments.

Note: We recommend you only bundle products assigned to a single warehouse. Shipping rates reflect the location of the warehouse you assign to a bundled product. Email order notifications go to the warehouse assigned to a bundled product even if that warehouse doesn't stock an individual product included in the bundle. Quick Shopping Cart retains the warehouse information that applies at the time a customer places their order. You cannot change warehouse information after a customer places an order.

Adding Warehouses

You can add warehouses to use for drop shipments. You can also choose to automatically send out order notifications to that warehouse via email. However, you must make arrangements offline to send payment to warehouses.

To Add Warehouses

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. From the Manage menu, go to Catalog, and then click Warehouses.
 3. Click Add.
 4. Enter values in these fields:
  • Company name — The company that operates the warehouse
  • Display name — The display name for the company that operates the warehouse
  • Warehouse account number — Your account number with the company that operates the warehouse
  • First name — The first name of your contact with the company that operates the warehouse
  • Last name — The last name of your contact with the company that operates the warehouse
  • Phone number — The phone number of your contact with the company that operates the warehouse
  • Email — The email address of your contact with the company that operates the warehouse

   Note: When you select Send order notification to this warehouse, Quick Shopping Cart automatically emails a notification to each warehouse with list of items they should supply. For instructions on editing the email template see Customizing email templates .

  • Address line 1 — The street address of the company that operates the warehouse
  • Address line 2 — The street address of the company that operates the warehouse
  • City — The city where the company that operates the warehouse is located
  • State — The state where the company that operates the warehouse is located
  • Postal code — The ZIP code for the company that operates the warehouse
 5. Click OK.

Editing Warehouses

You can edit the information associated with warehouses you use for drop shipments. You can also choose to automatically send out order notifications to that warehouse via email. However, you must make arrangements offline to send payment to warehouses.

To Edit Warehouses

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. From the Manage menu, go to Catalog, and then click Warehouses.
 3. Select the warehouse you want to edit, and then click Edit.
 4. Edit the values in any of these fields:
  • Company name — The company that operates the warehouse
  • Display name — The display name for the company that operates the warehouse
  • Warehouse account number — Your account number with the company that operates the warehouse
  • First name — The first name of your contact with the company that operates the warehouse
  • Last name — The last name of your contact with the company that operates the warehouse
  • Phone number — The phone number of your contact with the company that operates the warehouse
  • Email — The email address of your contact with the company that operates the warehouse

   Note: When you select Send order notification to this warehouse, Quick Shopping Cart will automatically email a notification for each order to the company that operates the warehouse. For instructions on editing the email template see Customizing email templates .

  • Address line 1 — The street address of the company that operates the warehouse
  • Address line 2 — The street address of the company that operates the warehouse
  • City — The city where the company that operates the warehouse is located
  • State — The state where the company that operates the warehouse is located
  • Postal code — The ZIP code for the the company that operates the warehouse
 5. Click OK.

Copying Warehouses

You can copy an existing warehouse to create a new warehouse using the same information.

To Copy Warehouses

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. From the Manage menu, go to Catalog, and then click Warehouses.
 3. Next to the warehouse you want to duplicate, click Duplicate Warehouse.
 4. Edit the details you want, and then click OK.

Deleting Warehouses

You can delete warehouses you no longer use for drop shipments. You can delete multiple warehouses at once.

To Delete Warehouses

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. From the Manage menu, go to Catalog, and then click Warehouses.
 3. To delete a single warehouse, next to the warehouse you want to delete, click Delete. To delete multiple warehouses, select the warehouses you want to delete, and then click Delete.
 4. Click OK.

Note: When deleting warehouses, all products associated with those warehouses are reassigned to No Warehouse.

Transferring Products Between Warehouses

You can transfer products assigned to one warehouse to a different warehouse. This action transfers all products assigned to the warehouse.

To Transfer Products Between Warehouses:

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. From the Manage menu, go to Catalog, and then click Warehouses.
 3. To transfer products from a single warehouse, click Transfer Products next to the warehouse you want to transfer products from.
 4. To transfer from multiple warehouses, select the warehouses from which you want to transfer products, and then click Transfer Products.
 5. From the Transfer products to drop-down menu, select the warehouse where you want to transfer products, and then click OK.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.