Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Managing Widgets in Quick Shopping Cart

You can add widgets to an area along the side of your Quick Shopping Cart® storefront. Widgets are self-contained applications.

Using these widgets, from your Quick Shopping Cart storefront customers can search for products, view your Featured Products, and view content you created using HTML.

Each time you add, remove, or reorder widgets, you must re-publish your storefront to display your changes live on the Internet. For more information, see How to publish .

Some of the original Quick Shopping Cart® templates don't support widgets. To find out which templates currently do, see Which templates support widgets in Quick Shopping Cart?

Adding Widgets

Adding widgets to your sidebar simply involves dragging, dropping, and then configuring them to display the way you want.

To Add Widgets

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to the Design section, and then select Sidebar.
 3. From the Unused Widgets section, drag the widget you want into the Sidebar Widgets section, and then click OK.
 4. The sidebar displays your widget.

Removing Widgets

If you no longer want a widget to display in your sidebar, you can easily remove it.

To Remove Widgets

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to the Design section, and then select Sidebar.
 3. Go to the Sidebar Widgets section, and next to the widget to want to delete, click Delete.
 4. Your widget deletes from the sidebar.

Reordering Widgets

Once you add widgets to you sidebar, you can easily change the order in which they display.

To Reorder Widgets

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to the Design section, and then select Sidebar.
 3. From the Sidebar Widgets section, go to the widget you want to reorder, and then click Move Up or Move Down until it displays in the place you want. You can also drag and drop it to the place you want.

Setting Up the Featured Items Widget

You can add the Featured Items widget to your sidebar to display products you designate as Featured Items.

To Set Up the Featured Items Widget

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to the Design section, and then select Sidebar.
 3. From the Unused Widgets section, drag the Featured Items widget into the Sidebar Widgets section.
 4. Next to the Featured Items widget, click Modify Widget Settings.
 5. In the Title field, enter a name for the widget you want to display to your customers.
 6. From the Number of products to display menu, select which products you want to display.
 7. Click OK.
 8. From the Design: Sidebar screen, click OK. The Featured Items widget is set up.

You must re-publish your online store for your widget to display live on the Internet. For more information, see How to publish . You should preview your changes before publishing.

Setting Up the Our Products Widget

You can add the Our Products widget to your sidebar to display product names, without the full product pages, associated with categories you select.

To Set Up the Our Products Widget

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to the Design section, and then select Sidebar.
 3. From the Unused Widgets section, drag the Our Products widget into the Sidebar Widgets section.
 4. Next to the Our Products widget, click Modify Widget Settings.
 5. In the Title field, enter a name you want to display to your customers.
 6. From the Number of category levels to display menu, select the number of category levels you want to display.
 7. Click OK.
 8. From the Design: Sidebar screen, click OK. The Our Products widget is set up.

You must re-publish your online store for your widget to display live on the Internet. For more information, see How to publish . You should preview your changes before publishing.

Setting Up the Custom HTML Widget

You can add the Custom HTML widget to your sidebar to display content you create using HTML scripting. With the HTML widget, you can enter your own HTML or you can use a basic word processor that converts your content into HTML.

Note: The available space in your sidebar is limited. As you add HTML, preview your changes to make sure content displays properly.

To Set Up the Custom HTML Widget

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Set Up menu, go to the Design section, and then select Sidebar.
 3. From the Unused Widgets section, drag the Custom HTML Widget widget into the Sidebar Widgets section.
 4. Next to the Custom HTML widget, click Modify Widget Settings.
 5. In the Title field, enter a name you want to display to your customers.
 6. Enter content using the word-processor, or click Switch to Standard Editor, and then enter HTML content.
 7. Click OK.
 8. From the Design: Sidebar screen, click OK. The Custom HTML widget is set up.

You must re-publish your online store for your widget to display live on the Internet. For more information, see How to publish . You should preview your changes before publishing.

Setting Up the Shopping Cart Widget

You can add the Shopping Cart widget to your sidebar to display items customers add to their carts, quantities and order totals.

To Set Up the Shopping Cart Widget

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Set Up menu, go to the Design section, and then select Sidebar.
 5. From the Unused Widgets section, drag the Shopping Cart Widget widget into the Sidebar Widgets section.
 6. Next to the Shopping Cart widget, click Modify Widget Settings.
 7. In the Title field, enter a name you want to display to your customers.
 8. From the Displayed order information section, make a selection.
 9. Click OK. The Shopping Cart widget is set up.

You must re-publish your online store for your widget to display live on the Internet. For more information, see How to publish . It's recommended you preview your changes before publishing.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.