Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Μεταβίβαση domain σε άλλον λογαριασμό στην GoDaddy


Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ένα όνομα domain από έναν λογαριασμό σε εμάς σε άλλον, βρίσκεστε στο σωστό σημείο για να ξεκινήσετε: η διαδικασία ονομάζεται Αλλαγή λογαριασμού. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ένα όνομα domain σε διαφορετικό καταχωρητή, δείτε Μεταφορά domain σε άλλον καταχωρητή.

Υποχρεωτικό: Εάν μόλις προσθέσατε την Προστατευμένη κατοχύρωση και ενεργοποιήσατε την επαλήθευση σε δύο βήματα στον λογαριασμό σας, πρέπει να περιμένετε 72 ώρες ΚΑΙ να ακυρώσετε την Προστατευμένη κατοχύρωση προτού μπορέσετε να μεταβιβάσετε το domain σας σε έναν άλλον λογαριασμό στην GoDaddy.

Μόλις ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα, στέλνουμε στον κάτοχο του λογαριασμού παραλαβής ένα email με οδηγίες για επιβεβαίωση της μεταβίβασης. Ο παραλήπτης πρέπει να επιβεβαιώσει τη μεταβίβαση του ονόματος domain εντός 10 ημερών. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, το χρονικό περιθώριο της συναλλαγής λήγει και πρέπει να την ξεκινήσετε από την αρχή. Για οδηγίες σχετικά με την επιβεβαίωση μιας μεταβίβασης ονόματος domain, δείτε Αποδοχή ονόματος domain στο λογαριασμό σας (βήμα αρ. 13 παρακάτω).

Σημείωση: Το όνομα domain πρέπει να βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση για να είναι δυνατή η αλλαγή λογαριασμών. Εάν ένα domain βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση αλλά έχειπαρέλθει η ημερομηνία λήξης του, δεν θα επιτραπεί η εκκίνηση της αλλαγής λογαριασμού. Στα domain που γίνεται αλλαγή λογαριασμών εφαρμόζεται ένα κλείδωμα μεταφοράς 10 ημερών για προστασία από απάτη.

Τα πρόσφατα κατοχυρωμένα domain .info έχουν μια περίοδο αναμονής 5 ημερών πριν από τη δυνατότητα εκκίνησης μιας αλλαγής λογαριασμού.

Φαίνεται ότι δεν έχετε συνδεθεί. Εάν συνδεθείτε παραπάνω (στην περιοχή Εικονίδιο κειμένου), μπορούμε να παραλείψουμε μερικά βήματα.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις domain.
 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις domain, κάτω από την ενότητα Επιπλέον ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά domain σε άλλον λογαριασμό στην GoDaddy.
 3. The Begin Account Change window will appear:
 4. Begin account change window

 5. Enter and re-enter the Email address of the recipient.
 6. Εάν γνωρίζετε τον αριθμό πελάτη του παραλήπτη, επιλέξτε Έχω... και έπειτα εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης στον λογαριασμό. Η καταχωρισμένη διεύθυνση email πρέπει να είναι η ίδια διεύθυνση email που χρησιμοποιείται ως email επικοινωνίας στον λογαριασμό αγοραστή, όχι η διεύθυνση email του διαχειριστή του domain.
 7. Σημείωση: Αν δεν γνωρίζετε τα στοιχεία σύνδεσης του νέου κατόχου, αφήστε αυτό το πεδίο κενό και μετά επιλέξτε Εισαγωγή νέων στοιχείων.

 8. Στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας domain, επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω:

  Σημείωση: Ο αριθμός πελάτη ή το όνομα εισόδου του νέου κατόχου μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ανάλογα με το τι θα επιλέξετε σε αυτό το σημείο. Για την επιλογή Εισαγωγή νέων στοιχείων, είναι προαιρετικά. Για τις υπόλοιπες επιλογές, είναι υποχρεωτικά. Αν εισαχθούν, η τιμή πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία στο αρχείο του λογαριασμού παραλαβής.

  • ‌‌Εισαγωγή νέων στοιχείων — Θα γίνει καταχώρηση των στοιχείων επικοινωνίας για τον νέο κάτοχο.
  • ‌‌Χρήση στοιχείων καθορισμένου λογαριασμού πελάτη — Θα γίνει χρήση των πληροφοριών επικοινωνίας από τον λογαριασμό που καταχωρήσατε στο βήμα 6. (Αυτό δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο αν ο καθορισμένος πελάτης έχει προσαρμόσει τη σελίδα ρυθμίσεών του ώστε να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.)
  • ‌‌Να μην τροποποιηθούν — Διατήρηση των πληροφοριών επικοινωνίας που αντιστοιχούν ήδη στο όνομα domain που μεταβιβάζετε. Η επιλογή Να μην τροποποιηθούν δεν θα οδηγήσει στην αποστολή του email αλλαγής κατόχου του ICANN σε οποιοδήποτε μέρος, μελλοντικό ή τρέχον.

   Σημείωση: Σε περίπτωση που μεταβιβάζετε ένα όνομα domain ανωτάτου επιπέδου με κωδικό χωρών (δηλαδή ccTLD), μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε αυτήν την επιλογή και να ζητήσετε από τον νέο κάτοχο να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης προκειμένου να ενημερωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Ενώ γίνεται η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, στο domain θα εμφανίζεται η κατάσταση Εκκρεμεί ενημέρωση, ενώ η αλλαγή λογαριασμού δεν θα προχωρήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

   .

 9. Επιλέξτε Διατήρηση υφισταμένων nameservers για τα domain για να διατηρήσετε τους τρέχοντες nameserver για το όνομα domain. Εάν δεν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, σταθμεύουμε το όνομα domain όταν ενεργοποιηθεί από τον νέο κάτοχο στον νέο λογαριασμό.

  Σημείωση: Οποιαδήποτε αλλαγή σε nameserver θα οδηγήσει σε διακοπή της ζωντανής προβολής του ιστότοπου. Επιπλέον, το όνομα domain χάνει οποιοδήποτε προσαρμοσμένο DNS κατά τη μεταβίβασή του σε νέο λογαριασμό.

 10. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
 11. Αν επιλέξατε Εισαγωγή νέων στοιχείων, συμπληρώστε τα ακόλουθα και μετά κάντε κλικ στο Επόμενο:
  • ‌‌Οργανισμός (προαιρετικά) — Ο οργανισμός με τον οποίο σχετίζεται ο νέος κάτοχος, αν υπάρχει
  • ‌‌Επιβεβαιώνω πως ο καθορισμένος οργανισμός... (προαιρετικά) — Υποδεικνύει ότι συμφωνείτε πως ο νόμιμος κάτοχος θα είναι ο οργανισμός
  • ‌‌Όνομα και Επώνυμο — Το όνομα και το επώνυμο του νέου κατόχου
  • ‌‌Διεύθυνση 1 και 2 — Η διεύθυνση του νέου κατόχου
  • ‌‌Χώρα — Η χώρα, στην οποία διαμένει ο νέος κάτοχος
  • ‌‌Πόλη, Πολιτεία, Ταχυδρομικός κώδικας — Η πόλη, η πολιτεία και ο ταχυδρομικός κώδικας του νέου κατόχου
  • ‌‌Τηλέφωνο — Ο αριθμός τηλεφώνου του νέου κατόχου
  • ‌‌Φαξ (προαιρετικά) — Ο αριθμός φαξ του νέου κατόχου

  Σημείωση: Εμφανίζουμε μια λίστα με τις υπηρεσίες που θα ακυρωθούν μετά τη μεταβίβαση του ονόματος domain από τον λογαριασμό σας. Δεν μπορείτε να αναστρέψετε μια ακύρωση αφού έχετε συμφωνήσει με τη μεταβίβαση. Μετά τη μεταβίβαση του domain σε νέο λογαριασμό, εφαρμόζεται ένα κλείδωμα μεταφοράς για 10 ημέρες.

 12. Διαβάστε τη Σύμβαση αλλαγής κατόχου ονόματος domain και, εφόσον συμφωνείτε με τους όρους, επιλέξτε Έχω διαβάσει και συμφωνώ με....

  Σημείωση: Όταν αλλάζετε τον Οργανισμό ή το Όνομα ή το Επώνυμο (όταν δεν έχει εισαχθεί Οργανισμός), θα πρέπει να συμφωνήσετε με το κλείδωμα 60 ημερών για να συνεχίσετε. Εάν έχετε όνομα domain .au, τότε δεν ισχύει το κλείδωμα 60 ημερών.

 13. Εάν θέλετε να μεταφέρετε το όνομα domain εντός του διαστήματος 60 ημερών, θα πρέπει να απορρίψετε την επιλογή "Αλλαγή κατόχου" και να μεταφέρετε το όνομα domain σας πριν την ενημέρωση των πεδίων Οργανισμός, Όνομα ή Επώνυμο. Διαφορετικά, επιλέξτε Κατανοώ ότι εφόσον θέλω να μεταφέρω αυτό το όνομα domain.....
 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Εάν επιλέξατε Να μην τροποποιηθούν στο βήμα 7 παραπάνω, είστε έτοιμοι και ο πελάτης-αποδέκτης θα πρέπει να αποδεχτεί τις αλλαγές στον λογαριασμό domain σας. Εάν επιλέξατε Εισαγωγή νέων στοιχείων ή Χρήση στοιχείων καθορισμένου λογαριασμού πελάτη, δείτε την παρακάτω σημείωση.

Σημείωση: Εάν επιλέξατε είτε Εισαγωγή νέων στοιχείων είτε Χρήση στοιχείων καθορισμένου λογαριασμού πελάτη στο βήμα 7 παραπάνω, πρέπει να κάνετε κλικ στη σύνδεση που περιέχεται στο email που αποστέλλεται από την GoDaddy στη διεύθυνση email στην επαφή WHOIS του κατόχου για τα domain που μεταβιβάζετε. Εάν δεν κάνετε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση (η οποία επιβεβαιώνει την αλλαγή των στοιχείων κατόχου για την αλλαγή λογαριασμού), το όνομα domain δεν θα μεταβιβαστεί εκτός του λογαριασμού σας και θα παραμείνει σε κατάσταση εκκρεμότητας για ενημέρωση.

Μόλις γίνει κλικ στη σύνδεση μέσω email που επιβεβαιώνει την αλλαγή του κατόχου, το domain θα μεταβιβαστεί στον λογαριασμό του πελάτη-αποδέκτη και εκείνος θα είναι σε θέση να αποδεχτεί το όνομα domain.

Εάν μεταβιβάζετε ένα domain στο οποίο είναι ενεργοποιημένο το ιδιωτικό απόρρητο, το απόρρητο θα καταργηθεί κατά τη διαδικασία και θα πρέπει να το αγοράσετε ξανά μόλις ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Περισσότερες πληροφορίες


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.