Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Μεταφορά από την Register.com

Για να μπορέσετε να μεταφέρετε σε εμάς το όνομα domain που έχετε κατοχυρώσει με την Register.com, πρέπει να προετοιμάσετε το όνομα domain, ώστε η διαδικασία μεταφοράς να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Πρέπει να βεβαιωθείτε για τα εξής προτού ξεκινήσετε:

 • Το όνομα domain είναι κατοχυρωμένο στην Register.com για τουλάχιστον 60 ημέρες
 • Τα στοιχεία των επαφών του ονόματος domain δεν έχουν αλλάξει εντός των τελευταίων 60 ημερών.

Μόλις διασφαλίσετε ότι το domain είναι κατάλληλο για μεταφορά, πρέπει να ακολουθήσετε τα βασικά βήματα για την προετοιμασία ενός domain για μεταφορά, προτού μπορέσετε να ξεκινήσετε τη διαδικασία με εμάς:

Βήμα στη διαδικασία Αιτιολογία
Ξεκλείδωμα domain
 • Από προεπιλογή, τα περισσότερα domain είναι κλειδωμένα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων μεταφορών. Προτού ζητήσετε μια μεταφορά, το κλείδωμα πρέπει να καταργηθεί και η κατάσταση να επαληθευτεί ως "Off" (Απενεργοποιημένο).
Λήψη κωδικού εξουσιοδότησης

 • Ζητήστε έναν κωδικό εξουσιοδότησης (γνωστό και ως κωδικό EPP ή κλειδί μεταφοράς) από τον τρέχοντα καταχωρητή σας.


Ξεκλείδωμα domain

Σημείωση: Εάν το domain σας είναι ήδη ξεκλειδωμένο, μεταβείτε απευθείας στην ενότητα Λήψη κωδικού εξουσιοδότησης.

 1. Κάντε κλικ στο domain που θέλετε να ξεκλειδώσετε.
 2. Από την ενότητα Enable/Disable Domain Lock (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κλειδώματος domain), επιλέξτε Disable Domain Lock (Απενεργοποίηση κλειδώματος domain).
 3. Επιλέξτε Continue (Συνέχεια) και έπειτα ξανά Continue (Συνέχεια) στη σελίδα επιβεβαίωσης.

Λήψη κωδικού εξουσιοδότησης

Σημείωση: Ορισμένες επεκτάσεις ονομάτων domain, συνήθως ονόματα domain κορυφαίου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLD), δεν απαιτούν κωδικό εξουσιοδότησης.

 1. Κάντε κλικ στο domain για το οποίο χρειάζεστε κωδικό εξουσιοδότησης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Obtain Auth Info Code (Λήψη κωδικού στοιχείων εξουσιοδότησης) στο κάτω μέρος της σελίδας και επιλέξτε Continue Transfer (Συνέχεια μεταφοράς).
 3. Θα λάβετε ένα μήνυμα προειδοποίησης. Επιλέξτε το πλαίσιο επιβεβαίωσης και κάντε κλικ ξανά στο κουμπί Continue Transfer (Συνέχεια μεταφοράς).
 4. Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία και επιλέξτε Request Authorization Code (Αίτημα κωδικού εξουσιοδότησης). Το αίτημά σας για κωδικό εξουσιοδότησης θα επαληθευτεί.

Σημείωση: Ο κωδικός θα σταλεί στη διεύθυνση email σας μέσα σε 4 έως 5 ημέρες.

Μόλις ολοκληρώσετε αυτά τα βασικά βήματα στην Register.com, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στην GoDaddy και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράζοντας μια μεταφορά ονόματος domain και εξουσιοδοτώντας τη μεταφορά σε εμάς.

Αγορά μεταφοράς ονόματος domain

Πρέπει να αγοράσετε μια μεταφορά ονόματος domain από τον ιστότοπό μας.

Σημείωση: Αν η επέκταση που θέλετε να μεταφέρετε δεν αναφέρεται, δεν μπορείτε να κάνετε μεταφορά του ονόματος domain σε εμάς.

Κατά την αγορά της μεταφοράς, ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές για nameserver:

 • Διατήρηση των υφιστάμενων nameserver — Εάν έχετε έναν ιστότοπο για το όνομα domain σας ο οποίος φιλοξενείται (σε εμάς ή σε κάποια άλλη εταιρεία), ορίστε αυτήν την επιλογή για να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας δεν θα πάψει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
 • Να αλλάξουν ... στους nameserver σταθμευμένων domain — Αν διατηρείτε λογαριασμό email σε εμάς για το όνομα domain, χρησιμοποιείτε το εξωτερικό μας DNS ή έχετε δημιουργήσει ένα πρότυπο DNS πριν από τη μεταφορά, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα άρθρα Διαχείριση εξωτερικού DNS και
  .

Εξουσιοδότηση της μεταφοράς ονόματος domain σε εμάς

 1. Συνδεθείτε στη σελίδα Τα προϊόντα μου.
 2. Αν δεν κατευθυνθείτε αυτόματα εκεί, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την καρτέλα Τα προϊόντα μου:
 3. Καρτέλα

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση όλων:
 5. Διαχείριση όλων

 6. Από το μενού Domain, επιλέξτε Μεταφορές.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξουσιοδότηση μεταφοράς.
 8. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη τώρα.
 9. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Επιλέξτε την καρτέλα Βασικό και κατόπιν εισαγάγετε τον Κωδικό εξουσιοδότησης από τον τρέχοντα καταχωρητή (εφόσον υπάρχει) στο πεδίο δίπλα στο όνομα domain σας.
  • Επιλέξτε την καρτέλα Μαζικά και πληκτρολογήστε ένα όνομα domain και τον σχετικό κωδικό εξουσιοδότησης σε κάθε γραμμή. Διαχωρίστε κάθε όνομα domain από τον κωδικό εξουσιοδότησης με ένα κόμμα, ένα κενό διάστημα ή έναν χαρακτήρα tab.
 10. Επιλέξτε Εξουσιοδοτώ τη μεταφορά... και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Για τις περισσότερες επεκτάσεις ονομάτων domain, μια μεταφορά από έναν καταχωρητή σε άλλον χρειάζεται πέντε έως επτά ημέρες από τη στιγμή που θα την εξουσιοδοτήσετε. Η διαδικασία και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορεί να διαφέρει για ορισμένες επεκτάσεις, όπως ονόματα domain κορυφαίου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLD). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άρθρο Βοήθειας για την επέκταση που σας ενδιαφέρει.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.