Μετακίνηση του ονόματος του domain σας εκτός του λογαριασμού σας

Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ένα όνομα τομέα από ένα λογαριασμό σε άλλο, βρίσκεστε στο σωστό σημείο για να ξεκινήσετε &8212; η διαδικασία ονομάζεται Αλλαγή λογαριασμού. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ένα όνομα τομέα σε διαφορετικό κάτοχο, ανατρέξτε στο Μεταφορά ονομάτων domain σε άλλο καταχωρητή.

Αφού έχετε ολοκληρώσει τα παρακάτω βήματα, αποστέλλουμε στον κάτοχο του λογαριασμού παραλαβής ένα email με οδηγίες για επιβεβαίωση της μεταβίβασης. Ο παραλήπτης πρέπει να επιβεβαιώσει το όνομα domain εντός 10 ημερών. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, η συναλλαγή εκπνέει και πρέπει να την κινήσετε εκ νέου. Για οδηγίες σχετικά με την επιβεβαίωση ενός ονόματος domain, ανατρέξτε στο Αποδοχή ονόματος domain στο λογαριασμό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνομα domain πρέπει να βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση για να αλλάξετε λογαριασμούς. Η αλλαγή λογαριασμών είναι δυνατή μόνο εντός 5 ημερών μετά την αρχική εγγραφή.

Για να αφαιρέσετε ένα όνομα domain από το λογαριασμό σας

 1. Συνδεθείτε στο Διαχειριστή λογαριασμού.
 2. Δίπλα από την επιλογή Domain, πατήστε Εκκίνηση.
 3. Επιλέξτε το όνομα του domain (των domain) που θέλετε να μετακινήσετε.
 4. Στην επιλογή Περισσότερα, κάντε κλικ στο Έναρξη αλλαγής λογαριασμού.
 5. Εισάγετε τη Διεύθυνση email του νέου ιδιοκτήτη.
 6. Εάν γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη του νέου κατόχου, επιλέξτε Έχω... και έπειτα εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης στον λογαριασμό.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν γνωρίζετε τα στοιχεία σύνδεσης του νέου κατόχου, αφήστε αυτό το πεδίο κενό και μετά επιλέξτε Εισαγωγή νέων στοιχείων στο βήμα 7.

 7. Στην ενότητα Στοιχεία επικοινωνίας domain, επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κωδικός πελάτη ή το όνομα σύνδεσης του νέου κατόχου μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ανάλογα με το τι θα επιλέξετε σε αυτό το σημείο. Για την επιλογή Εισαγωγή νέων στοιχείων, είναι προαιρετικά. Για τις υπόλοιπες επιλογές, είναι υποχρεωτικά. Όταν εισαχθεί, η τιμή πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία στο αρχείο του λογαριασμού παραλαβής.

  • Καταχώρηση νέων λεπτομερειών — Θα γίνει καταχώρηση των στοιχείων επικοινωνίας για τον νέο κάτοχο.
  • Χρήση των λεπτομερειών του καθορισμένου λογαριασμού πελάτη — Θα γίνει χρήση των πληροφοριών επικοινωνίας από τον λογαριασμό που καταχωρήσατε στο βήμα 6. (Αυτό δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο αν ο καθορισμένος πελάτης έχει προσαρμόσει τη σελίδα ρυθμίσεών του ώστε να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.)
  • Καμία αλλαγή — Διατήρηση των πληροφοριών επικοινωνίας που αντιστοιχούν ήδη στο όνομα domain που μεταφέρετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που μεταβιβάζετε ένα όνομα domain ανωτάτου επιπέδου (δηλ. TLD) με κωδικό χωρών, μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη δυνατότητα και να ζητήσετε από το νέο κάτοχο να επικοινωνήσει με το τμήμα υποστήριξης προκειμένου να ενημερωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο

   .

 8. Επιλέξτε Διατήρηση των τρεχόντων διακομιστών ονομάτων για αυτό το domain για να διατηρήσετε τους τρέχοντες nameservers για το όνομα domain. Εάν δεν επιλέξετε αυτή τη δυνατότητα, αποδίδουμε το όνομα domain στον νέο λογαριασμό όταν ενεργοποιηθεί από τον νέο κάτοχο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνομα domain δεν διατηρεί κανένα προσαρμοσμένο DNS όταν μεταβιβάζεται σε νέο λογαριασμό.

 9. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
 10. Αν επιλέξατε Εισαγωγή νέων στοιχείων, συμπληρώστε τα ακόλουθα και μετά κάντε κλικ στο Επόμενο:
  • Οργανισμός (προαιρετικά) — Ο οργανισμός με τον οποίο σχετίζεται ο νέος κάτοχος, αν υπάρχει
  • Επιβεβαιώνω πως ο καθορισμένος οργανισμός... (προαιρετικά) — Επισημαίνει ότι συμφωνείτε πως ο νόμιμος κάτοχος θα είναι ο οργανισμός
  • Ονοματεπώνυμο — Το ονοματεπώνυμο του νέου κατόχου
  • Διεύθυνση 1 και 2 — Η διεύθυνση του νέου κατόχου
  • Χώρα — Η χώρα, στην οποία διαμένει ο νέος κάτοχος
  • Πόλη, Πολιτεία, Ταχυδρομικός κώδικας — Η πόλη, η πολιτεία και ο ταχυδρομικός κώδικας του νέου κατόχου
  • Τηλέφωνο — Ο αριθμός τηλεφώνου του νέου κατόχου
  • Φαξ (προαιρετικά) — Ο αριθμός φαξ του νέου κατόχου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προβάλλουμε μια λίστα με τις υπηρεσίες που θα ακυρωθούν μετά τη μεταβίβαση του ονόματος domain από τον λογαριασμό σας. Δεν μπορείτε να αναστρέψετε μια ακύρωση αφού έχετε συμφωνήσει να προχωρήσετε.

 11. Διαβάστε το Συμφωνητικό μεταβίβασης ονόματος domain, και, εφόσον συμφωνείτε με τους όρους, επιλέξτε Έχω διαβάσει και συμφωνώ με το Συμφωνητικό μεταβίβασης...

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αλλάζετε τον Οργανισμό ή το Όνομα ή το Επίθετο (όταν δεν έχει εισαχθεί Οργανισμός), θα πρέπει να συμφωνήσετε με το κλείδωμα 60 ημερών για να συνεχίσετε. Εάν έχετε όνομα domain .au, τότε δεν ισχύει το κλείδωμα 60 ημερών.

 12. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε το όνομα domain εντός του διαστήματος 60 ημερών, θα πρέπει να απορρίψετε την επιλογή Αλλαγή κατόχου και να μεταβιβάσετε το όνομα domain σας πριν την ενημέρωση των πεδίων Οργανισμός, Όνομα ή Επίθετο. Διαφορετικά, επιλέξτε Κατανοώ ότι εφόσον θέλω να μεταβιβάσω αυτό το όνομα domain....
 13. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω;