Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Μη αυτόματη εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL σε AWS Server


Δεν είναι ο σωστός τύπος server; Επιστρέψτε στον κατάλογο οδηγιών εγκατάστασης.

Αφού εγκριθεί το αίτημα για πιστοποιητικό που έχετε υποβάλει, μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού σας από τη διαχείριση SSL και να το εγκαταστήσετε στον Amazon Web Services (AWS) server. Αυτός ο οδηγός εστιάζει στο Application Load Balancer (ALB) εντός της πλατφόρμας Elastic Load Balancer (ELB).

Σημείωση:
• Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) στην παρουσία σας Elastic Compute Cloud (EC2). Αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του server σας για περισσότερες πληροφορίες.
• Αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Elastic Container Service (ECS), θα θέλετε να συνδεθείτε στην παρουσία σας Windows. ή Linux και να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό μη αυτόματα.

 1. Συνδεθείτε στην κονσόλα Amazon EC2 στη διεύθυνση https://console.aws.amazon.com/ec2.
 2. Στο Navigation menu (Μενού πλοήγησης) στα αριστερά, αναπτύξτε το NETWORK & SECURITY (ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) και επιλέξτε Load Balancers (Εξισορρόπηση φόρτου).
 3. Στο κύριο παράθυρο, επιλέξτε την εξισορρόπηση φόρτου όπου θέλετε να στείλετε το πιστοποιητικό σας.
 4. Στη νέα ενότητα παρακάτω, κάντε κλικ στην καρτέλα Listeners (Λειτουργίες ακρόασης).
 5. Πατήστε Change (Αλλαγή) στη στήλη SSL Certificate (Πιστοποιητικό SSL) για το HTTPS (Secure HTTP) (HTTPS (Ασφαλές HTTP)) Load Balancer Protocol (Πρωτόκολλο εξισορρόπησης φόρτου).
 6. Στο νέο παράθυρο Select Certificate (Επιλογή πιστοποιητικού), επιλέξτε το κουμπί επιλογής Upload a new SSL certificate to AWS Identity and Access Management (IAM) (Αποστολή νέου πιστοποιητικού SSL στο AWS Identity and Access Management (IAM)).
 7. Για το πεδίο Certificate Name (Όνομα πιστοποιητικού), εισαγάγετε ένα όνομα που θα σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε εύκολα το SSL σας μελλοντικά
 8. Για το πεδίο Private Key (Ιδιωτικό κλειδί), απλώς επικολλήστε το κείμενο από το αρχείο coolexample.com.key.
  • Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται οι γραμμές "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" και "-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. Για το πεδίο Public Key Certificate (Πιστοποιητικό δημόσιου κλειδιού), απλώς επικολλήστε το κείμενο από το τυχαία ονομασμένο αρχείο .crt.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τις γραμμές "-----BEGIN CERTIFICATE-----" και "-----END CERTIFICATE-----".
 10. Για το πεδίο Certificate Chain (Αλυσίδα πιστοποιητικών), απλώς επικολλήστε το κείμενο από το αρχείο σας gd_bundle.crt (ή παρόμοιο αρχείο).
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τις γραμμές "-----BEGIN CERTIFICATE-----" και "-----END CERTIFICATE-----".
  • Θα πρέπει να έχετε συνολικά τρία πακέτα πιστοποιητικών σε αυτό το πεδίο κειμένου.
 11. Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Αποθήκευση για να οριστικοποιήσετε την εγκατάσταση SSL.

Σημείωση: Για διευκόλυνση, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, αλλά δεν επικυρώνουμε ούτε υποστηρίζουμε άμεσα τα προϊόντα των τρίτων κατασκευαστών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων. Τα σήματα και τα λογότυπα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.