Βοήθεια

Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Μη αυτόματη εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL σε Exchange Server 2010

Αφού εγκριθεί το αίτημα για πιστοποιητικό που έχετε υποβάλει, μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού σας από τη διαχείριση SSL και να το εγκαταστήσετε στο Microsoft Exchange Server 2010.

Αντιγράψτε τα αρχεία του πιστοποιητικού σας στον server

 1. Εντοπίστε τον κατάλογο στον server σας όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία πιστοποιητικών και κλειδιών, στη συνέχεια, στείλτε το ενδιάμεσο πιστοποιητικό σας (gd_iis_intermediates.p7b ή παρόμοιο) και τα κύριο πιστοποιητικό (αρχείο .crt με τυχαίο όνομα) σε αυτόν τον φάκελο.

Προσθήκη συμπληρωματικού προγράμματος πιστοποιητικών στο Microsoft Management Console (MMC)

 1. Κάντε κλικ στο Μενού Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Εκτέλεση.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε mmc και κάντε κλικ στο OK.
 3. Επιλέξτε Αρχείο και κάντε κλικ στην Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.
 4. Στο νέο παράθυρο, πατήστε το κουμπί Προσθήκη.
 5. Στο νέο παράθυρο, επιλέξτε Πιστοποιητικά και έπειτα Προσθήκη.
 6. Επιλέξτε Λογαριασμό υπολογιστή για το συμπληρωματικό πρόγραμμα και πατήστε Επόμενο.
 7. Επιλέξτε Τοπικό υπολογιστή και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 8. Πατήστε Κλείσιμο στο παράθυρο Προσθήκη μεμονωμένου συμπληρωματικού προγράμματος.
 9. Πατήστε OK στο παράθυρο Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.

Κάντε εισαγωγή του ενδιάμεσου πιστοποιητικού SSL

 1. Στην Κονσόλα MMC, πατήστε για επέκταση της επιλογής Πιστοποιητικά (Τοπικός υπολογιστής).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο Ενδιάμεσες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών, περάστε με το ποντίκι πάνω από το Όλες οι εργασίες και κάντε κλικ στην Εισαγωγή.
 3. Στο νέο παράθυρο, πατήστε Επόμενο.
 4. Πατήστε Αναζήτηση, βρείτε το αρχείου του ενδιάμεσου πιστοποιητικού που στείλατε προηγουμένως και πατήστε Άνοιγμα.
 5. Πατήστε Επόμενο, επαληθεύστε ότι οι πληροφορίες πιστοποιητικού είναι σωστές και πατήστε Τέλος.
 6. Κλείστε την ειδοποίηση η εισαγωγή ήταν επιτυχημένη.

Εγκατάσταση SSL με το Exchange Management Console

 1. Κάντε κλικ στο Μενού Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Προγράμματα.
 2. Κάντε κλικ για ανάπτυξη του φακέλου Microsoft Exchange 2010 και έπειτα επιλέξτε Exchange Management Console.
 3. Στο αριστερό παράθυρο πλοήγησης, επιλέξτε Microsoft Exchange On-Premises (Microsoft Exchange εσωτερικής εγκατάστασης).
 4. Στο κύριο παράθυρο, βρείτε την ενότητα Organization Summary (Σύνοψη οργανισμού) και επιλέξτε Manage databases (Διαχείριση βάσεων δεδομένων).
 5. Στο αριστερό παράθυρο πλοήγησης, κάντε κλικ για ανάπτυξη στο Microsoft Exchange On-Premises (Microsoft Exchange εσωτερικής εγκατάστασης) και έπειτα επιλέξτε Server Configuration (Διαμόρφωση Server).
 6. Στο κύριο παράθυρο, βρείτε την ενότητα Exchange Certificates (Πιστοποιητικά Exchange) και κάντε κλικ για να επιλέξετε το πιστοποιητικό σας.
 7. Στο δεξιό παράθυρο Actions (Ενέργειες), βρείτε την ενότητα πιστοποιητικών και πατήστε Complete Pending Request (Ολοκλήρωση αιτήματος σε εκκρεμότητα).
 8. Στο νέο παράθυρο, πατήστε Browse (Αναζήτηση), βρείτε το αρχείου του κύριου πιστοποιητικού που στείλατε προηγουμένως και πατήστε Open (Άνοιγμα).
 9. Πατήστε Complete (Ολοκλήρωση).
 10. Σημείωση: Αν εμφανιστεί ένα σφάλμα που δηλώνει ότι “The source data is corrupted or not properly Base64 encoded” (Τα δεδομένα προέλευσης έχουν καταστραφεί ή δεν έχουν σωστή κωδικοποίηση Base64), πατήστε το πλήκτρο F5 στο πληκτρολόγιό σας για να ανανεωθεί η κονσόλα. Επαληθεύστε ότι το πιστοποιητικό σας εμφανίζει False (Ψευδές) στο κύριο παράθυρο κάτω από τη στήλη Self Signed (Αυτο-υπογεγραμμένο). Αν εμφανίζεται True (Αληθές), θα θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο Αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) και να επανεκδώσετε το κλειδί για το πιστοποιητικό σας.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Ενεργοποίηση του πιστοποιητικού σας SSL

 1. Στο κύριο παράθυρο, βρείτε την ενότητα Exchange Certificates (Πιστοποιητικά Exchange) και κάντε κλικ για να επιλέξετε το πιστοποιητικό σας.
 2. Στο δεξιό παράθυρο Actions (Ενέργειες), βρείτε την ενότητα πιστοποιητικών και πατήστε Assign Services to Certificate (Αντιστοίχιση υπηρεσιών σε πιστοποιητικό).
 3. Στο νέο παράθυρο, επιλέξτε τον server σας και πατήστε Next (Επόμενο).
 4. Επιλέξτε τις υπηρεσίες στις οποίες θέλετε ενεργοποιημένο το πιστοποιητικό (για παράδειγμα: SMTP, IMAP, POP και IIS).
 5. Πατήστε Next (Επόμενο) και μετά πατήστε Assign (Αντιστοίχιση).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Επόμενο βήμα

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση: Για διευκόλυνση, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, αλλά δεν επικυρώνουμε ούτε υποστηρίζουμε άμεσα τα προϊόντα των τρίτων κατασκευαστών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων. Τα σήματα και τα λογότυπα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.