Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Μη αυτόματη εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL σε Exchange Server 2013

Αφού εγκριθεί το αίτημα για πιστοποιητικό που έχετε υποβάλει, μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού σας από τη διαχείριση SSL και να το εγκαταστήσετε στο Microsoft Exchange Server 2013.

Αντιγράψτε τα αρχεία του πιστοποιητικού σας στον server

 1. Ανοίξτε τον φάκελο κοινής χρήσης δικτύου του Exchange server όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία πιστοποιητικών και κλειδιών, στη συνέχεια, στείλτε το ενδιάμεσο πιστοποιητικό σας (gd_iis_intermediates.p7b ή παρόμοιο) και τα κύριο πιστοποιητικό (αρχείο .crt με τυχαίο όνομα) σε αυτό τον φάκελο.

Προσθήκη συμπληρωματικού προγράμματος πιστοποιητικών στο Microsoft Management Console (MMC)

 1. Κάντε κλικ στο Μενού Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Εκτέλεση.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε mmc και κάντε κλικ στο OK.
 3. Επιλέξτε Αρχείο και κάντε κλικ στην Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.
 4. Στο νέο παράθυρο, πατήστε το κουμπί Προσθήκη.
 5. Στο νέο παράθυρο, επιλέξτε Πιστοποιητικά και έπειτα Προσθήκη.
 6. Επιλέξτε Λογαριασμό υπολογιστή για το συμπληρωματικό πρόγραμμα και πατήστε Επόμενο.
 7. Επιλέξτε Τοπικό υπολογιστή και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 8. Πατήστε Κλείσιμο στο παράθυρο Προσθήκη μεμονωμένου συμπληρωματικού προγράμματος.
 9. Πατήστε OK στο παράθυρο Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων.

Εισαγάγετε το πιστοποιητικό ενδιάμεσης πιστοποιητικής αρχής

 1. Στην Κονσόλα MMC, πατήστε για επέκταση της επιλογής Πιστοποιητικά (Τοπικός υπολογιστής).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο Ενδιάμεσες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών, περάστε με το ποντίκι πάνω από το Όλες οι εργασίες και κάντε κλικ στην Εισαγωγή.
 3. Στο νέο παράθυρο, πατήστε Επόμενο.
 4. Πατήστε Αναζήτηση, βρείτε το αρχείου του ενδιάμεσου πιστοποιητικού που στείλατε προηγουμένως και πατήστε Άνοιγμα.
 5. Πατήστε Επόμενο, επαληθεύστε ότι οι πληροφορίες πιστοποιητικού είναι σωστές και πατήστε Τέλος.
 6. Κλείστε την ειδοποίηση η εισαγωγή ήταν επιτυχημένη.

Εγκατάσταση SSL με το Exchange Admin Center

 1. Ανοίξτε το Exchange Admin Center ανοίγοντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://localhost/ecp
 2. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας με τη μορφή Domain\χρήστης για το όνομα χρήστη σας και τον σχετικό κωδικό πρόσβασης.
 3. Στην αριστερή πλαϊνή γραμμή, επιλέξτε Servers.
 4. Στο τέλος του επάνω μενού στην κύρια ενότητα, επιλέξτε Certificates (Πιστοποιητικά).
 5. Επιλέξτε το πιστοποιητικό σας με κατάσταση Pending request (Αίτημα σε εκκρεμότητα) στο κύριο παράθυρο. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από το φιλικό όνομα που επιλέξατε όταν δημιουργήσατε το αίτημα CSR.
 6. Στη δεξιά στήλη, βρείτε την ενότητα Status (Κατάσταση) και επιλέξτε Complete (Ολοκληρωμένη).
 7. Στο νέο παράθυρο, πληκτρολογήστε τη διαδρομή του φακέλου κοινής χρήσης δικτύου και το όνομα του αρχείου σας .crt στο πεδίο File to import from (Αρχείο για εισαγωγή από) και πατήστε ok.

Ενεργοποίηση του πιστοποιητικού σας SSL

 1. Στο κύριο παράθυρο της σελίδας Certificates (Πιστοποιητικά), επιλέξτε το πιστοποιητικό σας με κατάσταση Valid (Έγκυρο).
 2. Πάνω από τη λίστα πιστοποιητικών, κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού για να επεξεργαστείτε το πιστοποιητικό σας.
 3. Στο νέο παράθυρο, βρείτε την ενότητα exchangecert στα αριστερά και επιλέξτε Services (Υπηρεσίες).
 4. Επιλέξτε τις υπηρεσίες στις οποίες θέλετε ενεργοποιημένο το πιστοποιητικό (για παράδειγμα: SMTP, IMAP, POP και IIS).
 5. Επιλέξτε save (αποθήκευση).

Επόμενο βήμα

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση: Για διευκόλυνση, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, αλλά δεν επικυρώνουμε ούτε υποστηρίζουμε άμεσα τα προϊόντα των τρίτων κατασκευαστών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων. Τα σήματα και τα λογότυπα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.