Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Μη αυτόματη εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL στο Google App Engine

Αφού εγκριθεί το αίτημα για πιστοποιητικό που έχετε υποβάλει, μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού σας από τη διαχείριση SSL και να το εγκαταστήσετε στο Google App Engine εντός της πλατφόρμας Google Cloud Platform.

Αν χρησιμοποιείτε το Google Compute Engine αντί για το Google App Engine, θα θέλετε να συνδεθείτε με την παρουσία σας και να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό μη αυτόματα.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Cloud Platform στη διεύθυνση https://console.cloud.google.com.
 2. Στο Navigation menu (Μενού πλοήγησης) στα αριστερά, επιλέξτε App Engine (Μηχανή εφαρμογών).
 3. Κάτω από το App Engine (Μηχανή εφαρμογών) στο αριστερό παράθυρο, πατήστε Settings (Ρυθμίσεις).
 4. Στην κύρια ενότητα, κάντε κλικ στο μενού SSL Certificates (Πιστοποιητικά SSL) επάνω.
 5. Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Upload a new certificate (Αποστολή νέου πιστοποιητικού).
 6. Στο νέο παράθυρο, εισαγάγετε ένα όνομα που θα σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε εύκολα το SSL σας μελλοντικά στο πεδίο Name (Όνομα).
 7. Για το πεδίο public key certificate (πιστοποιητικό δημόσιου κλειδιού), απλώς επικολλήστε το κείμενο από το τυχαία ονομασμένο αρχείο .crt και έπειτα σε μια νέα γραμμή επικολλήστε το κείμενο από το αρχείο σας gd_bundle.crt (ή παρόμοιο αρχείο).
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τις γραμμές "-----BEGIN CERTIFICATE-----" και "-----END CERTIFICATE-----".
  • Θα πρέπει να έχετε συνολικά τέσσερα πακέτα πιστοποιητικών ανάμεσα στα δύο αρχεία σε αυτό το πεδίο κειμένου.
 8. Για το πεδίο private key (ιδιωτικό κλειδί), απλώς επικολλήστε το κείμενο από το αρχείο coolexample.com.key.
  • Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται οι γραμμές "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" και "-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Upload (Αποστολή).
 10. Στη σελίδα Edit Certificate (Επεξεργασία πιστοποιητικού), βρείτε την ενότητα Enable SSL for the following custom domains (Ενεργοποίηση SSL για τα ακόλουθα προσαρμοσμένα domain).
 11. Επιλέξτε τα πλαίσια για τα domain που διασφαλίζετε με το πιστοποιητικό σας.
 12. Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Save (Αποθήκευση) στο επάνω μέρος της σελίδας για να οριστικοποιήσετε την εγκατάσταση SSL.

Επόμενα βήματα

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση: Για διευκόλυνση, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, αλλά δεν επικυρώνουμε ούτε υποστηρίζουμε άμεσα τα προϊόντα των τρίτων κατασκευαστών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων. Τα σήματα και τα λογότυπα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.