Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Μη αυτόματη εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL στο Microsoft Azure Web App

Αφού εγκριθεί το αίτημα για πιστοποιητικό που έχετε υποβάλει, μπορείτε να κάνετε λήψη του πιστοποιητικού σας από τη διαχείριση SSL και να το εγκαταστήσετε στο Microsoft IIS Server. Μόλις εγκατασταθεί το πιστοποιητικό στον IIS server, ακολουθήστε αυτό τον οδηγό για να μετατρέψετε το πιστοποιητικό σε ένα αρχείο .pfx και να το στείλετε στο Microsoft Azure Portal.

Αν χρησιμοποιείτε ένα Azure Virtual Machine αντί ενός Azure Web App, θα θέλετε να συνδεθείτε στην παρουσία σας και να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό σας μη αυτόματα.

 1. Κάντε κλικ στο Μενού Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Εκτέλεση.
 2. Στη γραμμή εντολής, πληκτρολογήστε inetmgr και πατήστε OK για να κάνετε έναρξη στο Internet Information Services (IIS) Manager.
 3. Κάτω από το παράθυρο Συνδέσεις στα αριστερά, κάντε κλικ στο Όνομα διακομιστή σας.
 4. Στο κύριο παράθυρο, κάτω από την ενότητα IIS, κάντε διπλό κλικ στα Πιστοποιητικά διακομιστή.
 5. Επιλέξτε το πιστοποιητικό που εγκαταστήσατε πρόσφατα.
 6. Κάτω από το παράθυρο Ενέργειες στα δεξιά, κάντε κλικ στην Εξαγωγή....
 7. Στο νέο παράθυρο, κάντε κλικ ... κάτω από την ενότητα Εξαγωγή σε:.
 8. Βρείτε τον κατάλογο στον server σας όπου έχουν αποθηκευτεί τα αρχεία του πιστοποιητικού και του κλειδιού και έπειτα πληκτρολογήστε το επιθυμητό Όνομα αρχείου. Πατήστε Άνοιγμα.
 9. Στα πεδία Κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε το αρχείο. Αυτός θα χρησιμοποιηθεί κατά την αποστολή του αρχείου στο Azure.
 10. Πατήστε OK για να δημιουργήσετε το αρχείο .pfx.
 11. Συνδεθείτε στο Azure portal στη διεύθυνση https://portal.azure.com.
 12. Στην αριστερή πλαϊνή γραμμή, επιλέξτε App Services (Υπηρεσίες εφαρμογών) και επιλέξτε την εφαρμογή σας στη νέα στήλη καταχωρήσεων που εμφανίζεται.
 13. Στην αριστερή πλαϊνή γραμμή στην περιοχή της εφαρμογής σας, βρείτε την ομαδοποίηση SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και πατήστε SSL certificates (Πιστοποιητικά SSL).
 14. Στη νέα περιοχή SSL, πατήστε Upload Certificate (Αποστολή πιστοποιητικού).
 15. Στην πλαϊνή γραμμή Add certificate (Προσθήκη πιστοποιητικού) στα δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο φακέλου για να αναζητήσετε και να επιλέξετε το αρχείο σας .pfx και πατήστε Open (Άνοιγμα).
 16. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για το αρχείο .pfx στο πεδίο Certificate password (Κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού) και πατήστε Submit (Υποβολή).
 17. Στην κύρια περιοχή SSL, πατήστε Add binding (Προσθήκη σύνδεσης) κάτω από το νέο σας πιστοποιητικό.
 18. Στην πλαϊνή γραμμή Add SSL Binding (Προσθήκη σύνδεσης SSL) στα δεξιά, επιλέξτε Hostname (Όνομα υπολογιστή) και Certificate (Πιστοποιητικό).
 19. Επιλέξτε SNI SSL για το SSL Type (Τύπος SSL) και πατήστε Add Binding (Προσθήκη σύνδεσης) για να οριστικοποιήσετε την εγκατάσταση SSL.

Επόμενα βήματα

Περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση: Για διευκόλυνση, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε ορισμένα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, αλλά δεν επικυρώνουμε ούτε υποστηρίζουμε άμεσα τα προϊόντα των τρίτων κατασκευαστών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις λειτουργίες ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων. Τα σήματα και τα λογότυπα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.