Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Επαγγελματικό email Βοήθεια

Μη αυτόματη προσθήκη του Professional Email στο Thunderbird

Προσθέστε το Professional Email στο Thunderbird με τις ρυθμίσεις σας server και θυρών. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εντοπισμού λογαριασμού. Αν δεν λειτουργεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να προσθέσετε τον λογαριασμό email σας. (Προσθέστε το email σας στο Thunderbird με το εργαλείο αυτόματου εντοπισμού.)

 1. Καταχωρήστε τις ρυθμίσεις IMAP SSL:
  Όνομα υπολογιστή server Θύρα SSL/TSL Έλεγχος ταυτότητας
  Εισερχόμενες (IMAP) imap.secureserver.net 993 SSL Κανονικός κωδικός πρόσβασης
  Εξερχόμενες (SMTP) smtpout.secureserver.net 465 Ή 587 SSL Κανονικός κωδικός πρόσβασης
  Όνομα χρήστη Διεύθυνση στο Professional Email
 2. Επιλέξτε Επανάληψη δοκιμής.
  επιλέξτε επανάληψη δοκιμής
 3. Επιλέξτε Τέλος. Ο λογαριασμός email σας θα αρχίσει να φορτώνεται στο Thunderbird.

Για να επιβεβαιώσετε ότι το email σας προστέθηκε σωστά, στείλτε ένα email στον εαυτό σας και, στη συνέχεια, απαντήσετε σε αυτό χρησιμοποιώντας το Thunderbird. Αν το Thunderbird δεν μπορεί να επαληθεύσει τον λογαριασμό email σας, επικοινωνήστε με τους Συμβούλους GoDaddy.

Σχετικά βήματα

Περισσότερες πληροφορίες