Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

NGINX: Εγκατάσταση πιστοποιητικού

Αφού εγκριθεί το πιστοποιητικό σας, μπορείτε να κάνετε λήψη του SSL και των ενδιάμεσων πιστοποιητικών σας από την αίτηση SSL. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Λήψη του πιστοποιητικού σας SSL. Αυτά τα αρχεία πρέπει να εγκατασταθούν στον Web server σας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη της δέσμης ενδιάμεσου πιστοποιητικού από το αποθετήριο.

Για να εγκαταστήσετε πιστοποιητικό SSL και ενδιάμεσο πιστοποιητικό

  1. Αντιγράψτε το αρχείο πιστοποιητικού σας SSL και το αρχείο δέσμης πιστοποιητικού στον Nginx server σας.
  2. Πρέπει να έχετε ήδη ένα αρχείο κλειδιού στον server από όταν δημιουργήσατε το αίτημα πιστοποιητικού σας.
  3. Επεξεργαστείτε τη διαμόρφωση Nginx σας ώστε να παραπέμπει σε αυτά τα αρχεία. Το ακριβές αρχείο διαμόρφωσης που θα επεξεργαστείτε εξαρτάται από την έκδοσή σας του Nginx, την πλατφόρμα λειτουργικού σας συστήματος ή τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για εγκατάσταση του Nginx.

Το πιστοποιητικό SSL έχει εγκατασταθεί. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, παρακαλούμε δείτε το Δοκιμή της διαμόρφωσης του πιστοποιητικού SSL για να σας βοηθήσει να διαγνώσετε τα προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαμόρφωσης του Nginx server σας, δείτε http://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html#chains.