Κάναμε ό, τι μπορούσαμε για να μεταφράσουμε αυτή τη σελίδα για εσάς. Η αγγλική σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη.

Όροι και προ Condποθέσεις προγράμματος παραπομπής στο GoDaddy Payments

Επιλεξιμότητα

Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα παραπομπής που αναφέρεται παρακάτω (το " Πρόγραμμα ") μόνο αν είστε ένας υφιστάμενος πελάτης και συναλλαγής της GoDaddy Payments σε καλή κατάσταση, όπως καθορίζεται αποκλειστικά από την GoDaddy Payments.

Έγκυρες παραπομπές

Μπορείτε να κερδίσετε ανταμοιβές παραπομπών (όπως ορίζεται παρακάτω) για τη μετατροπή των φίλων, των μελών της οικογένειάς σας ή των επιλέξιμων επιχειρήσεων των συναδέλφων (" Προοπτικές ") σε πελάτες της GoDaddy Payments. Για να χαρακτηριστεί το "Prospect" ως " έγκυρη παραπομπή " σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προ conditionsποθέσεις του προγράμματος (οι " όροι "), πρέπει να πληρούνται κάθε ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Πρέπει να αναφέρετε το Δελτίο προοπτικών σε GoDaddy Payments μέσω του μοναδικού κωδικού QR/σύνδεσης παρακολούθησης που δημιουργήσαμε για εσάς και να συμπληρώσετε τη φόρμα επίδειξης από την Ενημέρωση.
  2. Η Προοπτική δεν πρέπει να είναι ένας υπάρχων πελάτης ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
  3. Η Ενημέρωση πρέπει να εγκριθεί για να εμφανιστεί στην ενότητα ΠΛΗΡΩΜΕΣ και να αρχίσει η συναλλαγή.
  4. Η Προοπτική πρέπει προς το παρόν να έχει τουλάχιστον 100.000 δολάρια ετήσιου όγκου επεξεργασίας πληρωμών, όπως επιβεβαιώνεται και προσδιορίζεται στην πληρωμή GoDaddy Payments.

Αν δεν ικανοποιηθούν όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, η ενημέρωση δεν θα είναι έγκυρη παραπομπή. 

Ανταμοιβές παραπομπών

Για κάθε έγκυρη παραπομπή, αν μια τέτοια έγκυρη παραπομπή συνάψει σύμβαση με τις πληρωμές GoDaddy και επεξεργάζεται τις πληρωμές με χρήση των πληρωμών GoDaddy, η GoDaddy θα σας πληρώσει (ο " Referrer ") και την προοπτική μιας εφάπαξ πληρωμής ενός εκατό δολαρίων σε εικονική κάρτα δώρων (" Ανταμοιβή παραπομπής "). Θα καταβάλλεται μόνο μία ανταμοιβή παραπομπής ανά έγκυρη παραπομπή, ακόμη και αν υπάρχουν πολλές πηγές παραπομπής, και η GoDaddy μπορεί να διαθέσει την ανταμοιβή παραπομπής κατά την αποκλειστική της ευχέρεια.

Η πληρωμή της ανταμοιβής παραπομπής πραγματοποιείται από την GoDaddy Payments είτε στον μεμονωμένο παραπέμποντα είτε στον φορέα οντότητας εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο η GoDaddy λαμβάνει πληρωμή από την έγκυρη παραπομπή για την υπηρεσία πληρωμής GoDaddy.  

Οι πληρωμές της ανταμοιβής παραπομπής περιλαμβάνονται αποκλειστικά και θα πληρώσετε όλους τους φόρους, τις χρεώσεις, τους δασμούς και άλλες κρατικές χρεώσεις που απορρέουν από την πληρωμή οποιουδήποτε ανταμοιβής παραπομπής που σας οφείλεται υπό αυτούς τους Όρους (εξαιρουμένων των φόρων που προκύπτουν από τα εισοδήματα της GoDaddy).

Λήξη

Η GoDaddy μπορεί να τερματίσει τους παρόντες Όρους ή το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή μόλις σας γραπτή ειδοποίηση ή να περιορίσει τον αριθμό των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα κατά την απόλυτη κρίση του. Η GoDaddy μπορεί να σας αφαιρέσει από το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Οι υποχρεώσεις πληρωμής της GoDaddy δεν επιβιώνουν τη λήξη ή τη λήξη τους. υπό την προπόθεση ότι η GoDaddy θα σας πληρώσει οποιεσδήποτε πληρωμές οφείλονται σε τυχόν έγκυρη παραπομπή που συνάπτει συμφωνία με την GoDaddy, θα εκκινήσει τις Υπηρεσίες Πληρωμών της GoDaddy και θα επεξεργαστεί πληρωμές χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Πληρωμών της GoDaddy εντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης αυτών των Όρων.