Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Plesk: Εγκατάσταση πιστοποιητικού

Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό SSL στον Web server. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση στο Parallels Plesk Panel ώστε ο server σας να αναγνωρίζει το νέο πιστοποιητικό.

Πληροφορίες για το ενδιάμεσο πιστοποιητικό

Πριν εγκαταστήσετε το εξέδωσε SSL που έχει , πρέπει να εγκαταστήσετε το ενδιάμεσο πιστοποιητικό μας στον web server σας. Τα ενδιάμεσα πιστοποιητικά παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας επειδή η Αρχή Πιστοποίησης (CA) δεν χρειάζεται να εκδίδει πιστοποιητικά απευθείας από το πιστοποιητικό ρίζας CA.

Ένα ενδιάμεσο πιστοποιητικό είναι ένα δευτερεύον πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την αξιόπιστη ρίζα συγκεκριμένα για την έκδοση πιστοποιητικά server τελικών οντοτήτων. Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσίδα αξιοπιστίας που αρχίζει στην Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών της αξιόπιστης ρίζας, μέσω του ενδιάμεσου πιστοποιητικού και τελειώνει με το πιστοποιητικό SSL που εκδίδεται σε εσάς. Αυτά τα πιστοποιητικά ονομάζονται "αλυσιδωτά πιστοποιητικά ρίζας".

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη του πακέτου ενδιάμεσου πιστοποιητικού ρίζας/ενδιάμεσου πιστοποιητικού από το αποθετήριο.

Όταν κάνετε λήψη του πακέτου πιστοποιητικού, ενδιάμεσου πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού SSL που έχει εκδοθεί για εσάς, εγκαταστήστε όλα τα αρχεία στον Web server σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Λήψη των αρχείων πιστοποιητικών SSL μου.

Για να εγκαταστήσετε SSL και ενδιάμεσα πιστοποιητικά στο Parallels Plesk Panel 8.x

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Parallels Plesk Panel.
 2. Από το μενού στα αριστερά, επιλέξτε Domains.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα domain για το οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Πιστοποιητικά SSL.
 5. Πατήστε Browse (Αναζήτηση) και εντοπίστε το υπογεγραμμένο πιστοποιητικό SSL σας.
 6. Επιλέξτε το και έπειτα επιλέξτε Send File (Αποστολή αρχείου). Με αυτόν τον τρόπο αποστέλλεται και εγκαθίσταται το πιστοποιητικό έναντι του αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού.
 7. Κάντε κλικ στο όνομα του πιστοποιητικού.
 8. Ανοίξτε το πακέτο πιστοποιητικού σε έναν επεξεργαστή κειμένου και αντιγράψτε και επικολλήστε τα περιεχόμενά του στο πλαίσιο με την ετικέτα CA Certificate (Πιστοποιητικό CA).
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Send Text (Αποστολή κειμένου).
 10. Πατήστε Up Level (Ανώτερο επίπεδο) και έπειτα επιλέξτε Setup (Ρύθμιση).
 11. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε το πιστοποιητικό που εγκαταστήσατε μόλις.
 12. Κάντε κλικ στο στοιχείο Server από το μενού αριστερά.
 13. Επιλέξτε Service Management (Διαχείριση υπηρεσίας).
 14. Αν ο server σας έχει Linux, κάντε διακοπή και έναρξη της διεργασίας Apache. Αν ο server σας έχει Windows, κάντε διακοπή και έναρξη της υπηρεσίας IIS.

  Σημείωση: Η απλή επανεκκίνηση του Apache δεν θα λειτουργήσει. Διακόψτε την υπηρεσία και εκκινήστε την πάλι για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Για να εγκαταστήσετε SSL και ενδιάμεσα πιστοποιητικά στο Parallels Plesk Panel 9.x

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Parallels Plesk Panel.
 2. Από το μενού στα αριστερά, επιλέξτε Domains.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα domain για το οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό.
 4. Επιλέξτε Certificates (Πιστοποιητικά).
 5. Πατήστε Browse (Αναζήτηση) και εντοπίστε το υπογεγραμμένο πιστοποιητικό SSL σας.
 6. Επιλέξτε το αρχείο πιστοποιητικού και έπειτα πατήστε Send File (Αποστολή αρχείου).
 7. Μεταβείτε στη θέση του αποθηκευμένου πιστοποιητικού ιστότοπου που λάβατε από εμάς. Επιλέξτε το και έπειτα επιλέξτε Send File (Αποστολή αρχείου). Με αυτόν τον τρόπο αποστέλλεται και εγκαθίσταται το πιστοποιητικό έναντι του αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού.
 8. Στην εμφανιζόμενη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα του πιστοποιητικού.
 9. Ανοίξτε το πακέτο πιστοποιητικού σε έναν επεξεργαστή κειμένου και αντιγράψτε και επικολλήστε τα περιεχόμενά του στο πλαίσιο με την ετικέτα CA Certificate (Πιστοποιητικό CA).
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Send Text (Αποστολή κειμένου).
 11. Πατήστε Up Level (Ανώτερο επίπεδο).
 12. Πατήστε πάλι Up Level (Ανώτερο επίπεδο).
 13. Επιλέξτε Web Hosting Settings (Ρυθμίσεις φιλοξενίας web).
 14. Στο επάνω μέρος της σελίδας, αλλάξτε το πεδίο SSL Certificate (Πιστοποιητικό SSL) στο πιστοποιητικό που μόλις εγκαταστήσατε και έπειτα πατήστε OK.
 15. Πατήστε Home (Αρχική σελίδα).
 16. Επιλέξτε Service Management (Διαχείριση υπηρεσίας).
 17. Αν ο server σας έχει Linux, κάντε διακοπή και έναρξη της διεργασίας Apache. Αν ο server σας έχει Windows, κάντε διακοπή και έναρξη της υπηρεσίας IIS.

Για να εγκαταστήσετε SSL και ενδιάμεσα πιστοποιητικά στο Parallels Plesk Panel 10.x και 11.x

 1. Συνδεθείτε στο Parallels Plesk Panel ως admin .
 2. Αν είναι απαραίτητο, μεταβείτε στην προβολή Πάροχος υπηρεσιών.
 3. Από το μενού Hosting Services (Υπηρεσίες φιλοξενίας), κάντε κλικ στην επιλογή Domains.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Open in Control Panel (Άνοιγμα στον πίνακα ελέγχου) δεξιά από το όνομα domain που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 5. Plesk 11.0-11.4: Μεταβείτε στην καρτέλα Websites & Domains (Ιστότοποι και domain) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Secure Your Sites (Διασφάλιση των ιστότοπών σας).

  Plesk 11.5+: Μεταβείτε στην καρτέλα Websites & Domains (Ιστότοποι και domain), κάντε κλικ στο όνομα domain και έπειτα πατήστε Secure Your Sites (Διασφάλιση των ιστότοπών σας).
 6. Κάτω από το Certificate name (Όνομα πιστοποιητικού), κάντε κλικ στο πιστοποιητικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 7. Δίπλα στο πεδίο Certificate (Πιστοποιητικό), κάντε κλικ στην επιλογή Browse (Αναζήτηση).
 8. Εντοπίστε το υπογεγραμμένο αρχείο CRT, όπως 123456789.crt και έπειτα πατήστε Open (Άνοιγμα).
 9. Δίπλα στο πεδίο CA certificate (Πιστοποιητικό CA), κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση).
 10. Εντοπίστε το πακέτο πιστοποιητικού και έπειτα πατήστε Open (Άνοιγμα).
 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Send File (Αποστολή αρχείου).
 12. Μεταβείτε στην καρτέλα Websites & Domains (Ιστότοποι και domain), και έπειτα κάντε κλικ στο όνομα domain στο κάτω μέρος της σελίδας.
 13. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο Enable SSL support (Ενεργοποίηση υποστήριξης SSL) και έπειτα επιλέξτε το πιστοποιητικό SSL σας από το μενού.
 14. Πατήστε OK.
 15. Αν ο server σας έχει Linux, κάντε διακοπή και έναρξη της διεργασίας Apache. Αν ο server σας έχει Windows, κάντε διακοπή και έναρξη της υπηρεσίας IIS.

Το πιστοποιητικό SSL σας πρέπει τώρα να έχει εγκατασταθεί. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, ανατρέξτε στο άρθρο Δοκιμή της διαμόρφωσης του πιστοποιητικού SSL για βοήθεια στη διάγνωση των προβλημάτων.