Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Πληροφορίες για τα domain .br

Το όνομα domain ανωτάτου επιπέδου κωδικού χώρας (ccTLD) .br είναι μια επέκταση που εκπροσωπεί τη Βραζιλία. Οι πληροφορίες που ακολουθούν ισχύουν και για τα παρακάτω ονόματα domain δεύτερου επιπέδου κωδικού χώρας (ccSLD):

  • .com.br — Το domain για επιχειρήσεις
  • .net.br — Το domain για δικτυακές υποδομές, όπως παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP)

Σημείωση: Αυτά τα ονόματα domain μπορούν να περιλαμβάνουν από τρεις έως και 26 χαρακτήρες και να περιέχουν γράμματα (a ως z), αριθμούς (0 ως 9) και παύλες (αλλά όχι ως πρώτο ή τελευταίο χαρακτήρα του ονόματος domain). Δεν μπορείτε να κατοχυρώσετε ονόματα domain με ειδικούς χαρακτήρες όπως & και #.

Δυνατότητες Διαθεσιμότητα
Ποιος μπορεί να κατοχυρώσει domain .br; Λεπτομέρειες παρακάτω1
Διάρκεια κατοχύρωσης 1 - 10 έτη
Διάρκεια ανανέωσης 1 - 10 έτη
Περιορισμοί ανανέωσης Λεπτομέρειες παρακάτω2
Απαιτήσεις nameserver Λεπτομέρειες παρακάτω3
Μεταφορές στην εταιρεία GoDaddy Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορές και αλλαγές λογαριασμών για domain .BR
Μεταφορές προς άλλον Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών
Απόρρητη κατοχύρωση Δεν υποστηρίζεται
Προστατευμένη κατοχύρωση Δεν υποστηρίζεται
Προπαραγγελίες Δεν υποστηρίζεται
Ομαδική κατοχύρωση Υποστηρίζεται
Αλλαγή λογαριασμού Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορές και αλλαγές λογαριασμών για domain .BR
Ενημερώσεις επαφών Λεπτομέρειες παρακάτω4
IDN Πορτογαλικά
Λήξη/Ανάκτηση Λεπτομέρειες παρακάτω 5
Πολιτική επιστροφής χρημάτων Λεπτομέρειες παρακάτω 6
Μητρώο NIC BR /Registro.br

Λεπτομέρειες

1 Περιορισμοί κατοχύρωσης

Προειδοποίηση: Πρέπει να διαθέτετε ένα ΑΦΜ Βραζιλίας (CNPJ / CPF) για να κατοχυρώσετε ένα domain .br.

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστούν έως και 5 ημέρες για να ολοκληρωθεί η κατοχύρωση των domain .br.

Σημαντικές πληροφορίες για κατοίκους της Βραζιλίας που είναι ήδη κάτοχοι ενός domain .br (.com.br, .net.br, κ.λπ.)

Το Μητρώο Βραζιλίας εκχωρεί τον καταχωρητή του πρώτου domain .com.br ή .net.br που αγοράσατε ως προεπιλεγμένο καταχωρητή σας (συσχετίζει το αναγνωριστικό CNPJ/CPF σας με αυτόν τον καταχωρητή). Επομένως, αναμένει οι επόμενες κατοχυρώσεις domain να προέρχονται από τον ίδιο καταχωρητή.

Εξαιτίας αυτού του περιορισμού, μπορείτε να συσχετίσετε το αναγνωριστικό CNPJ/CPF σας με την εταιρεία GoDaddy και έπειτα να συνεχίσετε με την αγορά σας.

2 Περιορισμοί ανανέωσης

Το όνομα domain σας .br ανανεώνεται πριν την ημερομηνία λήξης του. Η ημερομηνία ανανέωσης εξαρτάται από το αν έχετε ρυθμίσει το όνομα domain να ανανεώνεται αυτόματα ή αν το ανανεώνετε μη αυτόματα. Επιχειρούμε την αυτόματη ανανέωση την πρώτη ημέρα του μήνα πριν την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain. Αν η προσπάθεια ανανέωσης αποτύχει, επιχειρούμε ξανά την ανανέωση μετά από 10 ημέρες. Αν και αυτή η προσπάθεια αποτύχει, κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια 10 ημέρες μετά.

Για παράδειγμα: Το όνομα domain σας .br λήγει στις 10 Οκτωβρίου. Αν το όνομα domain σας δεν ανανεωθεί αυτόματα, μπορείτε να το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Για αυτόματες ανανεώσεις, επιχειρούμε να ανανεώσουμε το όνομα domain στις ημερομηνίες 1 Σεπτεμβρίου, 10 Σεπτεμβρίου και 20 Σεπτεμβρίου.

Αν δεν μπορέσουμε να ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα domain σας και δεν το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι τις 20 του μηνός που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του, μπορείτε να προσπαθήσετε να το ανακτήσετε και ίσως να υπάρξει αντίστοιχη χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Ανανέωση του ληγμένου domain μου.

3 Απαιτήσεις nameserver

Όλα τα ονόματα domain .br πρέπει να έχουν δύο καθοριστικούς nameserver. Πριν κατοχυρώσετε ή τροποποιήσετε το όνομα domain, πρέπει να καταχωρήσετε μόνο αυτούς τους nameserver στο αρχείο ζώνης του.

Αν θέλετε να καταχωρήσετε ένα όνομα domain .br και να χρησιμοποιήσετε τους nameserver μας, αναλαμβάνουμε εμείς αυτή τη διαδικασία.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους δικούς σας nameserver, πρέπει να τους ρυθμίσετε πριν κάνετε κατοχύρωση ή τροποποίηση του ονόματος domain. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσετε ότι παρέχουν σωστές πληροφορίες πριν τους αντιστοιχίσετε στο όνομα domain στο σύστημά μας.

Σημείωση: Για να ελέγξετε αν τα αρχεία ζώνης DNS σας έχουν ρυθμιστεί σωστά στον server πριν επιχειρήσετε να αλλάξετε το NS, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ελέγχου nameserver του μητρώου .br. Αν δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά, η αλλαγή nameserver θα αποτύχει και θα γίνει επαναφορά στο προηγούμενο έγκυρο ζευγάρι. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google για να μεταφράσετε τις απαντήσεις.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να κατοχυρώσετε το coolexample.com.br και να χρησιμοποιήσετε τους nameserver ns1.coolexample.br και ns2.coolexample.br, πρέπει να καταχωρήσετε αυτούς τους nameserver στο αρχείο ζώνης του ονόματος domain.

Αφού ρυθμίσετε τους nameserver και κατοχυρώσετε το όνομα domain σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ Αλλαγή των nameserver για τα domain μου, για να ρυθμίσετε τους nameserver στο σύστημά μας.

4 Απαιτήσεις ενημέρωσης στοιχείων επαφής

Θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώσετε τις επαφές διαχειριστή, τεχνικής υποστήριξης και χρέωσης του ονόματος domain σας.

Σημείωση: Αν έχετε ήδη δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο Μητρώο, η επαφή που σχετίζεται με το CNPJ/CPF σας (η οποία ονομάζεται επαφή BR ORG) μπορεί να ενημερωθεί μόνο στον ιστότοπο του Μητρώου. Δεν πρέπει να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας χρέωσης, επειδή αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του ονόματος στο Μητρώο και δεν θα μπορείτε να το διαχειριστείτε μέσω του λογαριασμού σας GoDaddy. Η 1API GmbH (γνωστή και ως Hexonet) είναι η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε για την παροχή domain .DK. Αν έχετε μεταφέρει κατά λάθος το domain, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας για περισσότερη βοήθεια.

Για να ενημερώσετε τα ακόλουθα πεδία, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας:

  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Οργανισμός (επωνυμία εταιρείας)
  • Χώρα

Μπορείτε να ενημερώσετε όλα τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας μέσω του Domain Manager. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain μου.

6 Λήξη/Ανάκτηση

Αν δεν μπορέσουμε να ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα domain σας και δεν το ανανεώσετε μη αυτόματα μέχρι τις 20 του μηνός που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του, μπορείτε να προσπαθήσετε να το ανακτήσετε και ίσως να υπάρξει αντίστοιχη χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Ανανέωση του ληγμένου domain μου.

5 Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων, επισκεφτείτε τη σελίδα Πολιτική επιστροφής χρημάτων της εταιρείας GoDaddy.

Για τα περισσότερα domain ισχύουν οι Τυπικοί όροι, ωστόσο για ορισμένα domain θα ισχύουν εξαιρέσεις ή ορισμένα domain ενδέχεται να μην προσφέρουν τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. Ανατρέξτε ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ακόλουθες κατηγορίες:

  • Προϊόντα με ειδικούς όρους επιστροφής χρημάτων (κοιτάξτε στο Κατοχυρώσεις/Ανανεώσεις Ονομάτων Domain)
  • Προϊόντα για τα οποία δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.