Φιλοξενία Linux (cPanel) Βοήθεια

Κάναμε ό, τι μπορούσαμε για να μεταφράσουμε αυτή τη σελίδα για εσάς. Η αγγλική σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη.

Ποια είναι η απόλυτη διαδρομή στον λογαριασμό φιλοξενίας cPanel μου;

Η απόλυτη διαδρομή φιλοξενίας για τον λογαριασμό φιλοξενίας Linux είναι:

/home/ όνομα χρήστη /public_html/

όπουusername είναι το όνομα χρήστη του λογαριασμού φιλοξενίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτεΕύρεση του ονόματος χρήστη μου για το FTP στη φιλοξενία Linux .