Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός πιστοποιητικού Premium Extended Validation (EV) SSL για την επιχείρησή σας;

Σε αντίθεση με τα άλλα πιστοποιητικά SSL, τα πιστοποιητικά SSL Premium Extended Validation (EV) παρέχουν μια εξέχουσα οπτική ένδειξη την οποία οι επισκέπτες μπορούν να αναγνωρίσουν αμέσως. Οι ιστότοποι που είναι ασφαλισμένοι με ένα πιστοποιητικό EV εμφανίζουν μια πράσινη γραμμή διευθύνσεων, δείχνοντας στους επισκέπτες ότι τα διαπιστευτήρια του οργανισμού σας έχουν κυρωθεί σύμφωνα με μια αυστηρή, τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης.

Επιπρόσθετα, τα πιστοποιητικά SSL EV εξασφαλίζουν στους επισκέπτες ότι ο οργανισμός σας είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι και ότι δεν βρίσκονται σε έναν ιστότοπο phishing.

Τα πιστοποιητικά SSLPremium EV διατίθενται για τους παρακάτω τύπους οργανισμών, επιχειρήσεων και εταιρειών:

  • Ανώνυμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν νόμιμα καταχωρηθεί με τα χαρακτηριστικά "Καλή Κατάσταση", "Ενεργή" ή με ισοδύναμη κατάσταση.
  • Επιχειρηματικές οντότητες, όπως ομόρρυθμες εταιρείες, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα, εμπορικές επωνυμίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Σημείωση: Για τις χώρες που υποστηρίζονται επί του παρόντος για έκδοση πιστοποιητικού, βλΣε ποιες χώρες υποστηρίζεται σήμερα η έκδοση πιστοποιητικών;