Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Κάναμε ό, τι μπορούσαμε για να μεταφράσουμε αυτή τη σελίδα για εσάς. Η αγγλική σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός πιστοποιητικού SSL Extended Validation (EV) για την επιχείρησή σας;

Τα πιστοποιητικά SSL Extended Validation (EV) εξασφαλίζουν στους επισκέπτες ότι ο οργανισμός σας είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι και ότι δεν βρίσκονται σε έναν ιστότοπο phishing.

Τα πιστοποιητικά EV είναι διαθέσιμα για τους ακόλουθους τύπους οργανισμών, επιχειρήσεων και εταιρειών:

  • Ανώνυμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που έχουν νόμιμα καταχωρηθεί με τα χαρακτηριστικά "Καλή Κατάσταση", "Ενεργή" ή με ισοδύναμη κατάσταση.
  • Επιχειρηματικές οντότητες, όπως ομόρρυθμες εταιρείες, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα, εμπορικές επωνυμίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Σημείωση: Για τις χώρες που υποστηρίζονται επί του παρόντος για έκδοση πιστοποιητικού, βλΣε ποιες χώρες υποστηρίζεται σήμερα η έκδοση πιστοποιητικών;