Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Πού βρίσκεται το ιδιωτικό κλειδί μου;

Όταν δημιουργείτε ένα CSR για να ζητήσετε ένα πιστοποιητικό SSL, δημιουργείται ένα ιδιωτικό κλειδί στον τοπικό server σας. Δεν πρέπει να στέλνετε ποτέ το ιδιωτικό κλειδί σας σε κάποιον άλλον (ούτε σε εμάς!), αλλά πρέπει να γνωρίζετε πού βρίσκεται, προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του πιστοποιητικού SSL. Ακολουθούν ορισμένα συνήθη σημεία στα οποία μπορείτε να βρείτε το ιδιωτικό κλειδί στον server σας.

Windows/IIS

Σε server των Windows, το ΛΣ διαχειρίζεται το πιστοποιητικό για εσάς σε ένα κρυφό αρχείο, αλλά μπορείτε να εξαγάγετε ένα αρχείο .PFX που περιέχει το πιστοποιητικό και το ιδιωτικό κλειδί.

  1. Ανοίξτε το Microsoft Management Console (MMC) (Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC)).
  2. Στην ενότητα Console Root (Κονσόλα ρίζας), αναπτύξτε την επιλογή Certificates (Local Computer) (Πιστοποιητικά (Τοπικός υπολογιστής)). Το πιστοποιητικό σας θα βρίσκεται στον φάκελο Personal (Προσωπικό) ή Web Server (Διακομιστής Web).
  3. Εντοπίστε και κάντε δεξί κλικ στο πιστοποιητικό, επιλέξτε Export (Εξαγωγή) και ακολουθήστε τον οδηγό.

Μόλις λάβετε το αρχείο .pfx, μπορείτε να το κρατήσετε ως αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ή να το χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό σε διαφορετικό server των Windows. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό σε διαφορετικό ΛΣ, θα πρέπει να χωρίσετε το αρχείο .pfx στο πιστοποιητικό και το ιδιωτικό κλειδί.

Apache

Μπορείτε να βρείτε τη θέση του ιδιωτικού κλειδιού στο αρχείο διαμόρφωσης Apache, το οποίο ονομάζεται .httpd.conf ή apache2.conf. Η γραμμή SSLCertificateKeyFile δείχνει τη διαδρομή αρχείου για το ιδιωτικό κλειδί σας.

NGINX

Η διαδρομή για το ιδιωτικό κλειδί σας αναφέρεται στο αρχείο εικονικού κεντρικού υπολογιστή του ιστότοπού σας. Μεταβείτε στο μπλοκ του server για τον ιστότοπό σας (από προεπιλογή, βρίσκεται στον κατάλογο /var/www). Ανοίξτε το αρχείο διαμόρφωσης για τον ιστότοπό σας και αναζητήστε το ssl_certificate_key που θα δείχνει τη διαδρομή για το ιδιωτικό κλειδί.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε το ιδιωτικό κλειδί σας; Δοκιμάστε να αναζητήσετε ένα αρχείο ".key" ή να ακολουθήσετε τα βήματα εγκατάστασης για τον τύπο server που διαθέτετε. Τα βήματα εγκατάστασης πρέπει να περιλαμβάνουν τη θέση στην οποία βρίσκεται το ιδιωτικό κλειδί σας.
  • Αν δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά το ιδιωτικό κλειδί σας ή ο ιστότοπός σας δεν εξυπηρετεί συνδέσεις HTTPS, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε νέο κλειδί για το πιστοποιητικό σας και να αποθηκεύσετε το ιδιωτικό κλειδί σας σε μια θέση όπου μπορείτε να το βρείτε.