Βοήθεια

Φιλοξενία Windows (Plesk) Βοήθεια

Μπλι μπλιπ… υπολογισμός… υπολογισμός… έναρξη διαδικασίας 42…
Χμ, αυτά τα τρελορομπότ έπιασαν πάλι δουλειά! Ανέλαβαν δράση και μετέφρασαν αυτή τη σελίδα στη γλώσσα σας. Τα ρομπότ έχουν τις καλύτερες προθέσεις στις μεταλλικές καρδιές τους. Θέλουν να βοηθήσουν! Ενημερώστε μας πώς τα πάνε τα ρομπότ, με τα κουμπιά στο κάτω μέρος της σελίδας. Μετάβαση στην αγγλική έκδοση

Προεπιλεγμένοι τύποι MIME

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους τύπους MIME χρησιμοποιώντας ένα αρχείο web.config αν εκτελείτε IIS 7.0. Ελέγξτε την παρακάτω λίστα για τους προεπιλεγμένους τύπους MIME στον λογαριασμό φιλοξενίας Plesk σας.

Plesk

Επέκταση αρχείου Τύπος περιεχομένου (MIME)
.323 κείμενο/h323
.3g2 βίντεο/3gpp2
.3gp2 βίντεο/3gpp2
.3gp βίντεο/3gpp
.3gpp βίντεο/3gpp
.aaf εφαρμογή/ροή οκτάτας
.aac ήχος/aac
.aca εφαρμογή/ροή οκτάτας
.accdb εφαρμογή/msaccess
.accde εφαρμογή/msaccess
.accdt εφαρμογή/msaccess
.acx εφαρμογή/internet-Property-streaming
.adt ήχου/vnd.dlna.adts
.adts ήχου/vnd.dlna.adts
.afm εφαρμογή/ροή οκτάτας
.ai εφαρμογή/Postscript
.aif ήχου/x-aiff
.aifc ήχος/aiff
.aiff ήχος/aiff
εφαρμογή εφαρμογή/x-ms-εφαρμογή
.art image/x-jg
.asd εφαρμογή/ροή οκτάτας
.asf βίντεο/x-ms-asf
.asi εφαρμογή/ροή οκτάτας
.asm κείμενο/απλό
.asr βίντεο/x-ms-asf
.asx βίντεο/x-ms-asf
.atom εφαρμογή/άτομο+xml
.au ήχος/βασικός
.avi βίντεο/avi
.axs εφαρμογή/olescript
.bas κείμενο/απλό
.bcpio εφαρμογή/x-bcpio
.bin εφαρμογή/ροή οκτάτας
.bmp εικόνα/bmp
.c κείμενο/απλό
.cab εφαρμογή/vnd.ms-cab-συμπιεσμένο
.calx Application/vnd.ms-office.calx
.cat Application/vnd.ms-pki.seccat
.cdf εφαρμογή/x-cdf
.chm εφαρμογή/ροή οκτάτας
.class εφαρμογή/x-java-Applet
.clp εφαρμογή/x-msclip
.cmx εικόνα/x-cmx
.cnf κείμενο/απλό
.cod image/cis-cod
.cpio εφαρμογή/x-cpio
.cpp κείμενο/απλό
.crd εφαρμογή/x-mscardfile
.crl εφαρμογή/pkix-crl
.crt Application/x-x509-ca-Cert
.csh εφαρμογή/x-csh
.css κείμενο/css
.csv εφαρμογή/ροή οκτάτας
.cur εφαρμογή/ροή οκτάτας
.dcr εφαρμογή/x-σκηνοθέτης
.deploy εφαρμογή/ροή οκτάτας
.der Application/x-x509-ca-Cert
.dib εικόνα/bmp
.dir εφαρμογή/x-σκηνοθέτης
.disco κείμενο/xml
.dll εφαρμογή/x-msdownload
.dll.config κείμενο/xml
.dlm κείμενο/dlm
.doc εφαρμογή/msword
.docm Application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12
.docx Application/vnd.openxmlformats-Offsocument.wordprocessingml.document
.dot εφαρμογή/msword
.dotm Application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12
.dotx αίτηση εφαρμογής/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
.dsp εφαρμογή/ροή οκτάτας
.dtd κείμενο/xml
.dvi εφαρμογή/x-dvi
.dvr-ms βίντεο/x-ms-dvr
.dwf σχέδιο/x-dwf
.dwp εφαρμογή/ροή οκτάτας
.dxr εφαρμογή/x-σκηνοθέτης
.eml μήνυμα/rfc822
.emz εφαρμογή/ροή οκτάτας
.eot Application/vnd.ms-fontobject
.eps εφαρμογή/Postscript
.etx text/x-setext
.evy εφαρμογή/εκπρόσωπος
.exe εφαρμογή/ροή οκτάτας
.exe.config κείμενο/xml
.fdf εφαρμογή/vnd.fdf
.fif εφαρμογή/fractals
.fla εφαρμογή/ροή οκτάτας
.flr x-world/x-vrml
.gif εικόνα/gif
.gtar εφαρμογή/x-gtar
.gz εφαρμογή/x-gzip
.h κείμενο/απλό
.hdf εφαρμογή/x-hdf
.hdml κείμενο/x-hdml
.hhc εφαρμογή/x-oleobject
.hhk εφαρμογή/ροή οκτάτας
.hhp εφαρμογή/ροή οκτάτας
.hlp εφαρμογή/winhlp
.hqx εφαρμογή/mac-binhex40
.hta εφαρμογή/hta
.htc κείμενο/x-στοιχείο
.htm κείμενο/html
.html κείμενο/html
.htt κείμενο/webviewhtml
.hxt κείμενο/html
.ico εικόνα/εικονίδιο
.ics κείμενο/ημερολόγιο
.ief εικόνα/ief
.iii εφαρμογή/x-iphone
.inf εφαρμογή/ροή οκτάτας
.ins εφαρμογή/εγγραφής x-internet
.isp εφαρμογή/εγγραφής x-internet
.IVF βίντεο/x-ivf
.jar εφαρμογή/java-αρχείο
.java εφαρμογή/ροή οκτάτας
.jck εφαρμογή/εκκαθάριση
.jcz εφαρμογή/εκκαθάριση
.jfif εικόνα/pjpeg
.jpb εφαρμογή/ροή οκτάτας
.jpe εικόνα/jpeg
.jpeg εικόνα/jpeg
.jpg εικόνα/jpeg
.js εφαρμογή/JavaScript
.jsx κείμενο/jscript
.latex εφαρμογή/x-λατέξ
.lit εφαρμογή/x-ms-Reader
.lpk εφαρμογή/ροή οκτάτας
.lsf βίντεο/x-la-asf
.lsx βίντεο/x-la-asf
.lzh εφαρμογή/ροή οκτάτας
.m13 εφαρμογή/x-msmediaview
.m14 εφαρμογή/x-msmediaview
.m1v βίντεο/mpeg
.m2ts βίντεο/vnd.dlna.mpeg-tts
.m3u ήχου/x-mpegurl
.m4a ήχος/mp4
.m4v βίντεο/mp4
.man εφαρμογή/x-troff-man
.manπτ εφαρμογή/x-ms-manifest
.map κείμενο/απλό
.mdb εφαρμογή/x-msaccess
.mdp εφαρμογή/ροή οκτάτας
.me εφαρμογή/x-troff-me
.mht μήνυμα/rfc822
.mhtml μήνυμα/rfc822
ήχος/μεσαίο
.midi ήχος/μεσαίο
.mix εφαρμογή/ροή οκτάτας
.mmf εφαρμογή/x-smaf
.mno κείμενο/xml
.mny εφαρμογή/x-msmoney
.mov βίντεο/γρήγορο χρόνο
.movie βίντεο/x-sgi-ταινία
.mp2 βίντεο/mpeg
.mp3 ήχος/mpeg
.mp4 βίντεο/mp4
.mp4v βίντεο/mp4
.mpa βίντεο/mpeg
.mpe βίντεο/mpeg
.mpeg βίντεο/mpeg
.mpg βίντεο/mpeg
.mpp Application/vnd.ms-έργο
.mpv2 βίντεο/mpeg
.ms εφαρμογή/x-troff-ms
.msi εφαρμογή/ροή οκτάτας
.mso εφαρμογή/ροή οκτάτας
.mvb εφαρμογή/x-msmediaview
.mvc εφαρμογή/x-miva-σύνταξε
.nc εφαρμογή/x-netcdf
.nsc βίντεο/x-ms-asf
.nws μήνυμα/rfc822
.ocx εφαρμογή/ροή οκτάτας
.oda εφαρμογή/απόδοση
.odc text/x-ms-odc
.ods εφαρμογή/oleobject
.oga ήχος/ogg
.ogg βίντεο/ogg
.ogv βίντεο/ogg
.one εφαρμογή/onenote
.onea εφαρμογή/onenote
.onetoc εφαρμογή/onenote
.onetoc2 εφαρμογή/onenote
.onetmp εφαρμογή/onenote
.onepkg εφαρμογή/onenote
.osdx εφαρμογή/opensearchdescription+xml
.otf γραμματοσειρά/otf
.p10 εφαρμογή/pkcs10
.p12 εφαρμογή/x-pkcs12
.p7b πιστοποιητικά εφαρμογής/x-pkcs7
.p7c εφαρμογή/pkcs7-mime
.p7m εφαρμογή/pkcs7-mime
.p7r εφαρμογή/x-pkcs7-Certreqresp
.p7s εφαρμογή/pkcs7-υπογραφή
.pbm image/x-portable-bitmap
.pcx εφαρμογή/ροή οκτάτας
.pcz εφαρμογή/ροή οκτάτας
.pdf εφαρμογή/pdf
.pfb εφαρμογή/ροή οκτάτας
.pfm εφαρμογή/ροή οκτάτας
.pfx εφαρμογή/x-pkcs12
.pgm image/x-portable-gremap
.pko εφαρμογή/vnd.ms-pki.pko
.pma εφαρμογή/x-perfmon
.pmc εφαρμογή/x-perfmon
.pml εφαρμογή/x-perfmon
.pmr εφαρμογή/x-perfmon
.pmw εφαρμογή/x-perfmon
.png εικόνα/png
.pnm image/x-portable-Anymap
.pnz εικόνα/png
.pot Application/vnd.ms-powerpoint
.potm Application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12
.potx αίτηση εφαρμογής/vnd.openxmlformats-officedocument.pemberationml.template
.ppam Application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12
.ppm image/x-portable-pixmap
.pps Application/vnd.ms-powerpoint
.ppsm Application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12
.ppsx εφαρμογή/vnd.openxmlformats-officedocument.pemberationml.slideshow
.ppt Application/vnd.ms-powerpoint
.pptm Application/vnd.ms-powerpoint.pemberation.macroEnabled.12
.pptx εφαρμογή/vnd.openxmlformats-officeedocument.pemberationml.p παρουσίαση
.prf κανόνες εφαρμογών/pics
.prm εφαρμογή/ροή οκτάτας
.prx εφαρμογή/ροή οκτάτας
.ps εφαρμογή/Postscript
.psd εφαρμογή/ροή οκτάτας
.psm εφαρμογή/ροή οκτάτας
.psp εφαρμογή/ροή οκτάτας
.pub εφαρμογή/x-mspublisher
.qt βίντεο/γρήγορο χρόνο
.qtl εφαρμογή/x-Quicktimeplayer
.qxd εφαρμογή/ροή οκτάτας
.ra ήχου/x-pn-realaudio
.ram ήχου/x-pn-realaudio
.rar εφαρμογή/ροή οκτάτας
.ras image/x-cmu-raster
.rf image/vnd.rn-realflash
.rgb image/x-rgb
.rm εφαρμογή/vnd.rn-realmedia
.rmi ήχος/μεσαίο
.roff εφαρμογή/x-troff
.rpm plugin ήχου/x-pn-realaudio-plugin
.rtf εφαρμογή/rtf
.rtx text/richtext
.scd εφαρμογή/x-msschedule
.sct κείμενο/σενάριο
.sea εφαρμογή/ροή οκτάτας
.setpay εφαρμογή/έναρξη πληρωμής-έναρξης
.setreg εφαρμογή/έναρξη κατοχύρωσης-έναρξης
.sgml κείμενο/sgml
.sh εφαρμογή/x-sh
.shar εφαρμογή/x-shar
.sit εφαρμογή/x-stuffit
.sldm Application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12
.sldx εφαρμογή/vnd.openxmlformats-Offsocument.pemberationml.slide
.smd ήχου/x-smd
.smi εφαρμογή/ροή οκτάτας
.smx ήχου/x-smd
.smz ήχου/x-smd
.snd ήχος/βασικός
.snp εφαρμογή/ροή οκτάτας
.spc πιστοποιητικά εφαρμογής/x-pkcs7
.spl εφαρμογή/Futuresplash
.spx ήχος/ogg
.src εφαρμογή/x-wais-πηγή
.ssm εφαρμογή/streamingmedia
.sst Application/vnd.ms-pki.certstore
.stl Application/vnd.ms-pki.stl
.sv4cpio εφαρμογή/x-sv4cpio
.sv4crc εφαρμογή/x-sv4crc
.svg image/svg+xml
.svgz image/svg+xml
.swf εφαρμογή/x-Shockwave-flash
.t εφαρμογή/x-troff
.tar εφαρμογή/x-tar
.tcl εφαρμογή/x-tcl
.tex εφαρμογή/x-tex
.texi εφαρμογή/x-texinfo
.texinfo εφαρμογή/x-texinfo
.tgz εφαρμογή/x-συμπιεσμένη
.thmx εφαρμογή/vnd.ms-officeetheme
.thn εφαρμογή/ροή οκτάτας
.tif εικόνα/tiff
.tiff εικόνα/tiff
.toc εφαρμογή/ροή οκτάτας
.tr εφαρμογή/x-troff
.trm εφαρμογή/x-msterminal
.ts βίντεο/vnd.dlna.mpeg-tts
.tsv τιμές κειμένου/καρτέλας-διαχωρισμένες
.ttf εφαρμογή/ροή οκτάτας
.tts βίντεο/vnd.dlna.mpeg-tts
.txt κείμενο/απλό
.u32 εφαρμογή/ροή οκτάτας
.uls κείμενο/γνήσια
.ustar εφαρμογή/x-ustar
.vbs κείμενο/vbscript
.vcf κείμενο/x-vcard
.vcs κείμενο/απλό
.vdx Application/vnd.ms-visio.viewer
.vml κείμενο/xml
.vsd εφαρμογή/vnd.visio
.vss εφαρμογή/vnd.visio
.vst εφαρμογή/vnd.visio
.vsto εφαρμογή/x-ms-vsto
.vsw εφαρμογή/vnd.visio
.vsx εφαρμογή/vnd.visio
.vtx εφαρμογή/vnd.visio
.wav ήχος/wav
.wax ήχο/x-ms-κερί
.wbmp image/vnd.wap.wbmp
.wcm Application/vnd.ms-Works
.wdb Application/vnd.ms-Works
.webm βίντεο/webm
.wks Application/vnd.ms-Works
.wm βίντεο/x-ms-wm
.wma ήχου/x-ms-wma
.wmd εφαρμογή/x-ms-wmd
.wmf εφαρμογή/x-msmetafile
.wml text/vnd.wap.wml
.wmlc εφαρμογή/vnd.wap.wmlc
.wmls text/vnd.wap.wmlscript
.wmlsc εφαρμογή/vnd.wap.wmlscriptc
.wmp βίντεο/x-ms-wmp
.wmv βίντεο/x-ms-wmv
.wmx βίντεο/x-ms-wmx
.wmz εφαρμογή/x-ms-wmz
.woff font/x-woff
.wps Application/vnd.ms-Works
.wri εφαρμογή/x-mswrite
.wrl x-world/x-vrml
.wrz x-world/x-vrml
.wsdl κείμενο/xml
.wtv βίντεο/x-ms-wtv
.wvx βίντεο/x-ms-wvx
.x εφαρμογή/Directx
.xaf x-world/x-vrml
.xaml εφαρμογή/xaml+xml
.xap εφαρμογή/x-Silverlight-εφαρμογή
.xbap εφαρμογή/x-ms-xbap
.xbm image/x-xbitmap
.xdr κείμενο/απλό
.xht εφαρμογή/xhtml+xml
.xhtml εφαρμογή/xhtml+xml
.xla εφαρμογή/vnd.ms-excel
.xlam Application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12
.xlc εφαρμογή/vnd.ms-excel
.xlm εφαρμογή/vnd.ms-excel
.xls εφαρμογή/vnd.ms-excel
.xlsb εφαρμογή/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12
.xlsm Application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12
.xlsx Application/vnd.openxmlformats-Offsocument.spreadsheetml.sheet
.xlt εφαρμογή/vnd.ms-excel
.xltm Application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12
.xltx Application/vnd.openxmlformats-Offsocument.spreadsheetml.template
.xlw εφαρμογή/vnd.ms-excel
.xml κείμενο/xml
.xof x-world/x-vrml
.xpm image/x-xpixmap
.xps Application/vnd.ms-xpsdocument
.xsd κείμενο/xml
.xsf κείμενο/xml
.xsl κείμενο/xml
.xslt κείμενο/xml
.xsn εφαρμογή/ροή οκτάτας
.xtp εφαρμογή/ροή οκτάτας
.xwd image/x-xwindowdump
.z εφαρμογή/x-συμπίεση
.zip εφαρμογή/συμπιεσμένο x-zip
.flv flv-εφαρμογή/οκτάτη-ροή

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.