Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Μάρκετινγκ μέσω email Βοήθεια

Προηγμένες τεχνικές αναζήτησης

Ώστε θέλετε κάτι ξεχωριστό; Οι προηγμένες τεχνικές αναζήτησης σάς επιτρέπουν να αναζητάτε και να ταξινομείτε τους συνδρομητές σας βάσει οποιουδήποτε αριθμού παραμέτρων. Μπορείτε να αναζητήσετε οτιδήποτε στα λεπτομερή πεδία συνδρομητών ή ανά συμμετοχή σε λίστα.

Για αναζήτηση σε πεδία

Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα του πεδίου, στη συνέχεια μια άνω-κάτω τελεία και, στη συνέχεια, το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

[όνομα πεδίου]:[όρος αναζήτησης]

Σημείωση: Να θυμάστε ότι δεν υπάρχουν κενά διαστήματα ανάμεσα σε αυτούς τους όρους.

Παράδειγμα Αποτέλεσμα
firstname:Πέτρος Όλοι οι συνδρομητές με το όνομα "Πέτρος" στο πεδίο firstname.
city:Νέα Υόρκη Όλοι οι συνδρομητές με την πόλη "Νέα Υόρκη" στο πεδίο city.

Σημείωση: Επειδή αυτή είναι μια αναζήτηση συμβολοσειράς κειμένου, τα άτομα που έχουν "NY" στο πεδίο city, δεν θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

zip:111 Όλοι οι συνδρομητές που έχουν 3 ψηφία "1" σε μια σειρά οπουδήποτε στο πεδίο ταχυδρομικού κώδικα.

Για αναζήτηση σε λίστες

Μπορείτε να αναζητήσετε συμμετοχές συνδρομητών με λίγες διαφορετικές εντολές. Να θυμάστε ότι πρέπει να τοποθετήσετε διπλά εισαγωγικά γύρω από το όνομα λίστας.

 • Η αναζήτηση member_of:"Όνομα λίστας" θα εμφανίσει αποτελέσματα για όλα τα άτομα που είναι μέλη στη λίστα που αναφέρατε.
 • Το only_in_all_list θα επιστρέψει σε όλα τα άτομα που δεν είναι μέλη σε καμία λίστα και είναι ενεργοί συνδρομητές. Αυτό είναι χρήσιμο στην περίπτωση που δεν έχετε ορίσει μια λίστα για τη φόρμα εγγραφής σας ή αν έχετε διαγράψει κατά λάθος μια λίστα.
 • Η αναζήτηση member_of:"*" θα εμφανίσει αποτελέσματα όλα τα άτομα που δεν είναι μέλη σε καμία λίστα, συμπεριλαμβανομένης της Λίστας αναστολής.

Για να συνδυάσετε όρους αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τελεστές AND, OR και NOT για να συνδυάσετε οποιουσδήποτε από αυτούς τους όρους αναζήτησης. Πληκτρολογήστε το πρώτο σας στοιχείο αναζήτησης, ένα κενό διάστημα, τον τελεστή σας (AND, OR, NOT), άλλο ένα κενό διάστημα και τον επόμενο όρο αναζήτησης.

Παραδείγματα

 • not member_of:"All Stars"
  Όλοι οι συνδρομητές που δεν είναι μέλη στη λίστα "All Stars".

  Σημείωση: Επειδή χρησιμοποιείται τελεστής, σημειώστε ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ένα κενό διάστημα ανάμεσα στο not και το member.

 • firstname:Πέτρος and city:Νέα Υόρκη and member_of:"All Stars"
  Όλοι οι συνδρομητές που έχουν "Πέτρος" στο πεδίο firstname και "Νέα Υόρκη" στο πεδίο city και είναι μέλη της λίστας "All Stars". Επειδή αυτά τα κριτήρια συνδέονται με τον τελεστή AND, τα αποτελέσματα θα είναι μόνο συνδρομητές που πληρούν όλα τα κριτήρια.
 • member_of:"Rock and Roll Lovers" and not member_of:"Eric's List"
  Όλοι οι συνδρομητές που είναι μέλη της λίστας "Rock and Roll Lovers" αλλά δεν είναι μέλη της λίστας "Eric's List".

  Σημείωση: Αυτή η αναζήτηση συνδυάζει πολλούς τελεστές,για να γίνει αναζήτηση περισσοτέρων του ενός κριτηρίου, συμπεριλαμβανομένης μιας αρνητικής αναζήτησης λίστας.

 • member_of:"Rock and Roll Lovers" or member_of:"Eric's List"
  Όλοι οι συνδρομητές που είναι μέλη της λίστας "Rock and Roll Lovers" ή είναι μέλη της λίστας "Eric's List". Επειδή χρησιμοποιείται ο τελεστής OR, μπορούν να είναι σε μία λίστα ή ακόμα και στις δύο.