Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Προσθήκη μιας εγγραφής MX

Ρυθμίστε τις εγγραφές MX (Mail Exchanger) στο αρχείο ζώνης σας DNS, για να συνδέσετε την υπηρεσία email σας, όπως το Google email ή το Microsoft 365. Θα προσθέσουμε τις απαραίτητες εγγραφές MX για εσάς όταν το domain σας χρησιμοποιεί nameserver της GoDaddy και η υπηρεσία email σας περνάει από την GoDaddy. Η προσθήκη των νέων εγγραφών MX μπορεί να επηρεάσει τυχόν υπάρχουσες εγγραφές MX για την τρέχουσα υπηρεσία email σας.

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο ελέγχου domain σας στην GoDaddy. (Χρειάζεστε βοήθεια για να συνδεθείτε; Βρείτε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας.)
 2. Επιλέξτε το domain σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Ρυθμίσεις domain.
 3. Στην ενότητα Επιπλέον ρυθμίσεις, επιλέξτε Διαχείριση DNS.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Προσθήκη στον πίνακα εγγραφών.
 5. Στην ενότητα Τύπος, επιλέξτε το στοιχείο MX.

  Σημείωση: Ένα domain μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο μία υπηρεσία email τη φορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft 365 ή το Google email σε ένα domain, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο υπηρεσίες email στο ίδιο domain.

 6. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες για την εγγραφή MX:
  • Υπολογιστής: Το domain ή το δευτερεύον domain για την εγγραφή MX. Οι περισσότεροι server αλληλογραφίας χρησιμοποιούν το @ για τον κεντρικό υπολογιστή, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα δευτερεύον domain, όπως www ή mail.
  • Παραπέμπει σε: Διεύθυνση server αλληλογραφίας, όπως smtp.secureserver.net.
  • Προτεραιότητα: Η σειρά με την οποία η εγγραφή αξιολογείται και χρησιμοποιείται. Οι χαμηλότερες προτεραιότητες διαβάζονται πριν τις υψηλότερες προτεραιότητες.
  • TTL: Για πόσο χρονικό διάστημα θέλετε να διατηρεί ο server τις προσωρινά αποθηκευμένες πληροφορίες. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 1 ώρα.
 7. Επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τη νέα εγγραφή MX.

Περιμένετε έως και 48 ώρες μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή καθολικά οι αλλαγές σας.

Σχετικά βήματα

 • Επιβεβαιώστε ότι οι εγγραφές MX είναι σωστά ρυθμισμένες αποστέλλοντας ένα δοκιμαστικό email στον εαυτό σας. Να θυμάστε ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 48 ώρες προκειμένου να υλοποιηθούν οι αλλαγές στο DNS.
 • Χρειάζεται να κάνετε ορισμένες αλλαγές στις εγγραφές MX; Κάντε τις αλλαγές που χρειάζονται ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες