Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Domain Βοήθεια

Προσθήκη μιας εγγραφής SPF

Μια εγγραφή SPF (Sender Policy Framework) είναι ένας τύπος εγγραφής TXT στο αρχείο ζώνης σας DNS. Οι εγγραφές SPF συμβάλλουν στην αναγνώριση των server αλληλογραφίας που επιτρέπεται να στέλνουν email εκ μέρους του domain σας. Η προσθήκη μιας εγγραφής SPF μπορεί να συμβάλλει στην ανίχνευση και αποτροπή αποστολής μηνυμάτων email από αποστολείς ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με πλαστές διευθύνσεις Από στο domain σας.

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο ελέγχου domain σας στην GoDaddy. (Χρειάζεστε βοήθεια για να συνδεθείτε; Βρείτε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας.)
 2. Επιλέξτε το domain σας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Ρυθμίσεις domain.
 3. Στην ενότητα Επιπλέον ρυθμίσεις, επιλέξτε Διαχείριση DNS.
 4. Επιλέξτε Προσθήκη στον πίνακα εγγραφών.
 5. Στην ενότητα Τύπος, επιλέξτε TXT.
 6. Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες για την εγγραφή SPF:
  • Υπολογιστής: Το domain ή το δευτερεύον domain για την εγγραφή SPF. Για να τοποθετήσετε την εγγραφή στο ριζικό domain σας, εισαγάγετε @ στο πεδίο Υπολογιστής.
  • Τιμή TXT: Ο κανόνας SPF που πρόκειται να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, εισαγάγετε v=spf1 mx -all για να υποδείξετε τα email που επιτρέπονται από τον server αλληλογραφίας σας και κανέναν άλλο. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη της εγγραφής SPF.
  • TTL: Για πόσο χρονικό διάστημα θέλετε να διατηρεί ο server τις προσωρινά αποθηκευμένες πληροφορίες. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 1 ώρα.
 7. Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τη νέα εγγραφή SPF.

Περιμένετε έως και 48 ώρες μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή καθολικά οι αλλαγές σας.

Περισσότερες πληροφορίες