Βοήθεια

Φιλοξενία Web και κλασική Βοήθεια

Προσθήκη ονομάτων domain στο λογαριασμό φιλοξενίας σας

Μπορείτε να προσθέσετε ονόματα domain σε οποιονδήποτε τύπο λογαριασμού φιλοξενίας. Ωστόσο, το τι μπορείτε να κάνετε με τα πρόσθετα ονόματα domain εξαρτάται από τον τύπο του λογαριασμού φιλοξενίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Τι τύπο λογαριασμού φιλοξενίας διαθέτω;

Τύπος Περιγραφή
Δευτερεύων Τα δευτερεύοντα domain έχουν ιστότοπους που λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτούς του κύριου domain και φιλοξενούνται σε διαφορετικούς φακέλους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Φιλοξενία πολλών ιστότοπων στο λογαριασμό φιλοξενίας σας.

Διαθέσιμο σε λογαριασμούς Deluxe, Premium, Unlimited και Ultimate.

Προσφέρουμε απεριόριστα δευτερεύοντα domain στους λογαριασμούς κοινόχρηστης φιλοξενίας Deluxe, Premium, Unlimited και Ultimate, ωστόσο δεν συνιστούμε τη χρήση κοινόχρηστης φιλοξενίας για περισσότερους από δέκα ιστότοπους. Αυτό επιβαρύνει τους πόρους του server και ρίχνει την απόδοση.

Προσαρμοσμένα ονόματα Τα φιλικά ονόματα domain εμφανίζουν τον ιστότοπο του κύριου domain με διαφορετικό όνομα domain/διεύθυνση URL.

Είναι διαθέσιμα σε όλους τους λογαριασμούς.

Για να προσθέσετε domain

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στη Διαχείριση λογαριασμού.
 2. Κάντε κλικ στη Φιλοξενία web ή στο WordPress με διαχείριση.

Κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο φιλοξενίας σας. Μπορείτε να τον καταλάβετε από τη δεύτερη λέξη στην περιγραφή της φιλοξενίας σας στο όνομα domain του λογαριασμού φιλοξενίας σας, π.χ. το Deluxe Web αντιστοιχεί σε Web/Classic (Hosting Control Panel).

Web/Κλασικό (Hosting Control Panel)

 1. Δίπλα στον λογαριασμό φιλοξενίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο Διαχείριση.
 2. Από το μενού Περισσότερα, επιλέξτε Φιλοξενούμενα domain.
 3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη domain.
 4. Εισαγάγετε το όνομα domain στο πεδίο Domain.
 5. Ανάλογα με τον πώς θέλετε να διαμορφώσετε το όνομα domain, κάντε ένα από τα εξής:
  • Δευτερεύων — Καταχωρήστε έναν νέο ή υπάρχοντα φάκελο στο πεδίο Φάκελος. Εδώ θα χρειαστεί να ανεβάσετε τον ιστότοπο του domain.

   Μην εισαγάγετε κενούς χαρακτήρες στο πεδίο Φάκελος.

  • Ψευδώνυμο — Αφήστε το πεδίο Φάκελος κενό.
 6. Πατήστε OK.

Linux (cPanel)

 1. Δίπλα στον λογαριασμό φιλοξενίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο Διαχείριση.
 2. Ανάλογα με τον πώς θέλετε να διαμορφώσετε το όνομα domain, κάντε ένα από τα εξής:

Δευτερεύων (Πρόσθετο)

 1. Στην ενότητα Domain, κάντε κλικ στην κατηγορία Πρόσθετα domain.
 2. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία, και κατόπιν κάντε κλικ στο Προσθήκη domain.
  Πεδίο Τι να κάνω...
  Νέο όνομα domain Καταχωρήστε το όνομα domain που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  Δευτερεύον domain/Όνομα χρήστη FTP Καταχωρήστε το όνομα χρήστη FTP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  Ρίζα εγγράφων Καταχωρήστε το όνομα ενός καταλόγου που θέλετε να δημιουργήσετε στον αρχικό κατάλογο. Θα ανεβάσετε τα αρχεία του νέου ονόματος domain σε αυτό τον κατάλογο για να εμφανίζεται ο αντίστοιχος ιστότοπος.
  Κωδικός πρόσβασης και Κωδικός πρόσβασης (πάλι) Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης FTP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ψευδώνυμο

 1. Στην ενότητα Domains, κάντε κλικ στο Ψευδώνυμα.
 2. Καταχωρήστε το όνομα domain που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο Προσθήκη domain.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμο για ένα domain διαφορετικό από το κύριο domain του λογαριασμού φιλοξενίας, κάντε κλικ στο (Γρανάζι). Από αυτή τη σελίδα, καταχωρήστε το URL στο οποίο θέλετε να γίνεται ανακατεύθυνση του εμφανιζόμενου με ψευδώνυμο domain και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Windows (Plesk)

 1. Δίπλα στον λογαριασμό φιλοξενίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο Διαχείριση.
 2. Ανάλογα με τον πώς θέλετε να διαμορφώσετε το όνομα domain, κάντε ένα από τα εξής:

Δευτερεύων

 1. Κάντε κλικ στο Add New Domain (Προσθήκη νέου domain).
 2. Συμπληρώστε το επόμενο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK:
  Πεδίο Τι να κάνω...
  Όνομα domain Καταχωρήστε το όνομα domain που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  Τύπος φιλοξενίας Επιλέξτε τον τύπο φιλοξενίας που θέλετε να δημιουργήσετε. Αν θέλετε να φιλοξενήσετε έναν ιστότοπο σε αυτό το domain, επιλέξτε Φιλοξενία ιστότοπου.
 3. Ρίζα εγγράφων Καταχωρήστε το όνομα ενός καταλόγου που θέλετε να δημιουργήσετε στον αρχικό κατάλογο. Θα ανεβάσετε τα αρχεία του νέου ονόματος domain σε αυτό τον κατάλογο για να εμφανίζεται ο αντίστοιχος ιστότοπος. Προτιμώμενο domain Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση των επισκεπτών στον ιστότοπό σας με ή χωρίς προσθήκη του "www" στην αρχή της διεύθυνσης URL.

Ψευδώνυμο

 1. Κάντε κλικ στο Προσθήκη νέου ψευδώνυμου domain.
 2. Συμπληρώστε τα επόμενα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK:
  Πεδίο Τι να κάνω...
  Όνομα ψευδώνυμου domain Καταχωρήστε το όνομα domain που θέλετε να προσθέσετε.
  για το domain Επιλέξτε το domain που φιλοξενείται στο λογαριασμό όπου θέλετε να φορτώνεται το ψευδώνυμο.
 3. Υπηρεσία αλληλογραφίας Αυτή η επιλογή είναι ανενεργή στο περιβάλλον μας. Υπηρεσία web Επιλέξτε αυτή την επιλογή. Aνακατεύθυνση... Επιλέξτε αυτή την επιλογή αν σκοπεύετε το ψευδώνυμο να λειτουργεί μόνιμα.

Wordpress με διαχείριση

Το WordPress με διαχείριση λειτουργεί λίγο διαφορετικά από τους άλλους τύπους λογαριασμών φιλοξενίας μας.

Για να προσθέσετε ονόματα δευτερευόντων domain σε ιστότοπους WordPress με διαχείριση

Αν θέλετε να φιλοξενήσετε πολλούς ιστότοπους WordPress με διαχείριση, πρέπει να διαθέτετε ένα πακέτο WordPress με διαχείριση που το υποστηρίζει και, στη συνέχεια, να προσθέσετε τους άλλους σας ιστότοπους ξεχωριστά (περισσότερες πληροφορίες).

Για να προσθέσετε ψευδώνυμα σε ιστότοπους WordPress με διαχείριση

 1. Συνδεθείτε στην Πύλη χρησιμοποιώντας τη σύνδεση της GoDaddy.
 2. Στην ενότητα για το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη domain.
 4. Επιλέξτε ή καταχωρήστε το όνομα domain που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Προσθήκη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιλέξετε το Κάντε αυτό το domain κύριο...

Τι γίνεται μετά;

Για να έχει το όνομα του domain πρόσβαση στο λογαριασμό φιλοξενίας, πρέπει να ενημερώσετε το DNS του. Αν το όνομα domain και η φιλοξενία είναι σε...

Τοποθεσία Ενέργεια
Ίδιος λογαριασμός της GoDaddy Ενημερώνουμε αυτόματα το DNS του ονόματος domain. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι!
Διαφορετικοί λογαριασμοί της GoDaddy Πρέπει να ενημερώσετε το DNS με το χέρι. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Ποια είναι η διεύθυνση IP του ιστότοπού μου;.
Κατοχυρωμένο αλλού Θα χρειαστεί να ενημερώσετε τους nameserver του domain. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή των nameserver για τα domain μου.

Για να μάθετε πληροφορίες προϊόντος, ανατρέξτε στη σελίδα μας φιλοξενίας web.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.