Επαγγελματικό email Βοήθεια

Προσθήκη του Professional Email στην εφαρμογή Email της Samsung σε Android


Βήμα 5 της σειράς Ρύθμιση του Professional Email.

Προσθέστε τον λογαριασμό σας στο Professional Email στην εφαρμογή Email της Samsung σε Android. Έτσι, θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email από το τηλέφωνό σας.

 1. Ανοίξτε το Samsung Email.
  Λευκός φάκελος σε κόκκινο φόντο με τη λέξη Email γραμμένη από κάτω
 2. Αν είστε νέος χρήστης, μεταβείτε στο βήμα 3. Διαφορετικά, αγγίξτε Τρεις οριζόντιες γραμμές η μία πάνω από την άλλη Μενού, γρανάζι ρυθμίσεων μενού ρυθμίσεων Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, Προσθήκη λογαριασμού.
 3. Αγγίξτε Άλλο.
  Επιλέξτε
 4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης και αγγίξτε Σύνδεση.
  Εισαγάγετε τη διεύθυνση email, τον κωδικό πρόσβασης και αγγίξτε σύνδεση
 5. Αγγίξτε Λογαριασμός IMAP.
 6. Στην ενότητα Λογαριασμός, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία διεύθυνσης email, ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης είναι συμπληρωμένα.
 7. Στην ενότητα Διακομιστής εισερχομένων, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία είναι συμπληρωμένα ως εξής:
  • Διακομιστής IMAP: imap.secureserver.net
  • Τύπος ασφαλείας: SSL
  • Θύρα: 993
  • Πρόθεμα διαδρομής IMAP: Αφήστε αυτό το πεδίο κενό
 8. Στην ενότητα Διακομιστής εξερχομένων, βεβαιωθείτε ότι τα πεδία είναι συμπληρωμένα ως εξής:
  • Διακομιστής SMTP: smtpout.secureserver.net
  • Τύπος ασφαλείας: SSL
  • Θύρα: 465
  • Να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για την αποστολή email: Ενεργοποιημένη
 9. Αγγίξτε το Επόμενο.
 10. Ορίστε τις επιλογές για τις ρυθμίσεις Περίοδος συγχρονισμού email και Προγραμματισμός συγχρονισμού email και αγγίξτε Τέλος.
  Επιλέξτε την περίοδο συγχρονισμού email και τον προγραμματισμό συγχρονισμού email και αγγίξτε Τέλος
 11. Ενημερώστε τα πεδία Όνομα λογαριασμού και Το όνομά σας (το όνομα που θα εμφανίζεται στα απεσταλμένα email) και έπειτα αγγίξτε Τέλος.

Το Professional Email βρίσκεται πλέον στη συσκευή σας Android και είστε έτοιμοι!