Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Linux Hosting (cPanel) Βοήθεια

Add FTP users to my Linux Hosting account

To give others access to your Linux Hosting account, add them as FTP users so they can also upload files or manage your site. You can limit what these users can access, and how much they can upload.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the upper-left corner of the account Dashboard, select FTP Manager.
  select FTP Manager
 4. In the cPanel FTP Accounts page, below Add FTP Account, complete these fields:

  Field What it means...
  Log in The first part of your username. The full username includes @[your account's primary domain name]. So if your primary domain is coolexample.com, and you enter ftpuser, then the full username for FTP will be ftpuser@coolexample.com.
  Password The password for this FTP user.
  Directory The directory this user can access. To give this user access to the entire account, enter nothing but a forward slash (/).
  Quota Total size of the files (in MB) this user can upload to that directory. Select Unlimited for no limit. Existing files in a directory count towards the quota.
 5. Click Create FTP Account.

  Repeat these steps for any other users you want to add. You can have up to 50 FTP users for Economy and Deluxe accounts, and an unlimited number for Ultimate accounts.

Related steps

More info