Επαγγελματικό email Βοήθεια

Προώθηση email στα εισερχόμενά μου Professional Email

Προωθήστε τα email σας από τους άλλους λογαριασμούς σας (όπως τα Gmail, Yahoo ή Outlook στο Web) στα εισερχόμενά σας για το Professional Email.

Αν ο πάροχος υπηρεσιών email σας υποστηρίζει την προώθηση email, ίσως να υπάρχει μια ρύθμιση ή μια επιλογή ιδιοτήτων που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την προώθηση email. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε και προσδιορίστε τη διεύθυνσή σας στο Professional Email ως τη διεύθυνση, προς την οποία θέλετε να προωθούνται τα μηνύματα email σας.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε μια ρύθμιση προώθησης email, ζητήστε από τον τρέχοντα πάροχό σας υπηρεσιών email να προωθεί τα email σας στη νέα σας διεύθυνση email. Αυτό είναι γνωστό ως αναμετάδοση αλληλογραφίας.

Περισσότερες πληροφορίες