Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Πώς μεταφέρει ο πωλητής το όνομα domain στον λογαριασμό του αγοραστή;

Αφού ολοκληρωθεί η πώληση του ονόματος domain στις Δημοπρασίες GoDaddy®, ο πωλητής πρέπει να μεταφέρει το όνομα domain στον λογαριασμό του αγοραστή. Η μέθοδος για τη μεταφορά του ονόματος domain και το άτομο που πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία εξαρτάται από τον λογαριασμό του πωλητή και του αγοραστή:

  • Αν το domain δεν έχει κατοχυρωθεί στην GoDaddy, ο αγοραστής (νέος κάτοχος) πρέπει να ξεκινήσει μια μεταβίβαση ονόματος domain. Αυτή η μέθοδος μεταφέρει το όνομα domain από τον έναν καταχωρητή στον άλλον και για τα περισσότερα ονόματα domain ανωτάτου επιπέδου (TLD) περιλαμβάνει μια επέκταση ενός έτους της τρέχουσας περιόδου κατοχύρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταφορές στη GoDaddy, δείτε τα άρθρα Προετοιμασία για τη μεταφορά ονομάτων domain στην GoDaddy και Μεταφορά του domain μου εκτός της GoDaddy.
  • Εάν ο αγοραστής και ο πωλητής έχουν και οι δύο λογαριασμούς GoDaddy, τότε ο πωλητής πρέπει να ξεκινήσει μια αλλαγή λογαριασμού. Αυτή η μέθοδος, γνωστή ως μεταφορά κατόχου, μεταφέρει το όνομα domain σε έναν άλλον λογαριασμό στον ίδιο καταχωρητή. Η ημερομηνία λήξης του ονόματος domain δεν αλλάζει επειδή μια αλλαγή λογαριασμού δεν περιλαμβάνει επέκταση κατοχύρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα άρθρα Μεταφορά του domain μου σε άλλο λογαριασμό στην GoDaddy και Αποδοχή αλλαγής λογαριασμού ονόματος domain.

    Σημείωση: Για συναλλαγές αξίας 4.999 $ ή μικρότερης, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε την αλλαγή λογαριασμού εκ μέρους του πωλητή (αφού επαληθεύσουμε τα κεφάλαια). Εάν δεν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη μεταφορά, τότε θα πρέπει να την ξεκινήσει ο πωλητής. Η περιοχή Κερδήθηκαν του αγοραστή και η περιοχή Πωλήθηκαν του πωλητή υποδεικνύουν την κατάσταση της μεταφοράς. Αν το domain δεν μεταφερθεί αυτόματα, ο αγοραστής και ο πωλητής πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις συνδέσεις που αναφέρουν Email στον πωλητή ή Email στον αγοραστή για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να ολοκληρώσουν την αλλαγή του λογαριασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μετά τη δημοπρασία, ανατρέξτε στο άρθρο Κατανόηση Συναλλαγές πληρωμών στις Δημοπρασίες GoDaddy.