Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

SSL Certificates Βοήθεια

Request my Organization Validation (OV) or Extended Validation (EV) certificate

After you purchase an SSL certificate and the credit is available in your account, request the certificate for the website's domain name (or common name) that you want to secure.

Note: After purchase, there can be a delay before the SSL certificate credit is visible in your list of products. If you don't see the certificate credit, refresh your browser until it appears.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Select Manage All next to SSL Certificates.
 3. Select New Certificate for the SSL credit you want to use.
 4. On the Certificate Setup page, choose where you're hosting your certificate:
  Where's it hosted? What to do
  GoDaddy site builder or hosting on the primary domain name Start to type the domain name and select the domain hosted in your account that you want to use.
  Anywhere else, including secondary domains and subdomains on your GoDaddy hosting account Select Input a CSR and then enter the CSR from your server.
 5. UCC certs only — Use Identify Additional Domains to add any Subject Alternate Names (SANs) that weren't in your CSR. Enter a SAN domain in the Add a domain: box and select Add. Repeat for any additional SANs, and then select Continue.
 6. The Prove Domain Control page opens. If you've done this before and know what you need, select it. Otherwise, leave everything as it is and select Continue.

  Note: By leaving everything selected on the Prove Domain Control page, you'll have more options when you're ready to verify that you have control of the domain name. If you don't have access to the email addresses listed, we'll use another method to verify that you control the domain.

 7. On the Additional Options page, select the Certificate Issuer you want to use. The only thing that changes is who the certificate is issued by. Your certificate will function the same regardless of what you choose.
 8. Read the Subscriber Agreement, select the checkbox for I agree to the terms and conditions of the Subscriber Agreement, and then select Continue.

That's it! Your next step is to verify you have control of the domain name.